Västra Götalandsregionen behöver en ny politisk ledning

Nu är det snart val och Västra Götalandsregionen behöver en ny politisk ledning. 

M, Kd, Mp, C och L har haft makten i åtta år

Moderaterna tillsammans med Kd, Mp, C och L har nu haft makten i regionen under åtta år. Åtta långa år. Om vi skulle ta och sammanfatta dem så ser vi ett halverat antal vårdplatser, personalbrist på sjukhusen, brist på kompetensförsörjning, stabslägen i regionen under upprepade tillfällen, vårdpersonalens lönenivå under rikssnitt, besparingskrav och arbetsmiljöproblem. 

Bristen på vårdplatser är alarmerande och allvarlig

Bristen på vårdplatser är alarmerande och allvarlig, Då väljer regionens Moderat-ledning att lägga en budget som innebär besparingar på 825 miljoner kronor på vården. Valet handlar om detta! Att se satsningar på sjukvården och personalens löner som något vi är skyldiga våra invånare. Det menar Moderaterna är oansvarigt och valfläsk. Det säger en hel del om deras syn på ansvar!

Ge sjukhusen förutsättningar

Vi socialdemokrater vill ge sjukhusen förutsättningar att kunna ge våra invånare vård i tid, och se till att vårdpersonalen kan och orkar utföra sitt arbete med träffsäkerhet i en attraktiv arbetsmiljö. Ja, det kostar men vet ni vad? Personalflykt, sjukskrivningar, inhyrd vårdpersonal och långa köer kostar mycket, mycket mer. Socialdemokraterna tar ansvar, därför är det dags att budgetera för verkligheten – och långsiktigheten. Regionen kan bättre.

 

Jeanette Olsson
Regionråd i opposition
Västra Götalandsregionen

Träffar: 118