Världshälsodagen 2022

Den 7 april varje år uppmärksammar WHO världshälsodagen. Dagen är till påminnelse av WHO:s bildande 1948. År 2022 har världshälsodagen temat Universal Health Coverage där man uppmärksammar betydelsen av att investera i hälsa och säkra tillgången till rätt vård i rätt tid för alla.

Förstärkt barnrättsperspektiv

Sverige har beslutat en strategi tillsammans med WHO som löper 2021-2025 där syftet är att utveckla hälsopolitiken. Detta går i linje med Sveriges politik för global utveckling och Agenda 2030 som är FN:s globala mål för hållbar utveckling. Prioriterade frågor är bland annat ett förstärkt barnrättsperspektiv då barnkonventionen blivit svensk lag under 2020.

Jag har under innevarande mandatperiod varit ledamot i Beredningen Mänskliga Rättigheter, Västra Götalandsregionen och även sammankallande för Samråd Barnrätt där jag har fått möjlighet att arbeta mycket med barnrättsfrågor. Jag träffar barnrättsorganisationer kontinuerligt under året och sist vi hade möte hade vi temat våld mot barn. Vi pratade om barnens rätt till en trygg uppväxt fri från våld. Det är viktigt att sjukvården, skola, socialtjänst och andra instanser som barn befinner sig i vågar fråga barn om de är utsatta för våld.

Kompetenscentrum om våld i nära relationer

I Västra Götalandsregionen finns VKV, som är regionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. VKV utbildar tand-, hälso- och sjukvårdspersonal inom ämnena våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuella övergrepp. Detta är ett mycket viktigt arbete där vården ska bli bättre på att upptäcka människor som är utsatta för våld och tand-, hälso- och sjukvården är den första instans som många söker sig till, när man är utsatt för våld i nära relationer.

Västra Götalandsregionen har även ett barnskyddsteam som arbetar för att öka kunskapen om utsatta barn. De erbjuder bla. rådgivning och utbildning till de som arbetar inom privat och offentlig hälso- och sjukvård i Västra Götaland.

Jag ser med tro och tillförsikt framåt i dessa viktiga frågor som är värda att lyftas upp och belysas ännu mer inom politiken. Alla människor är värda att få den vård och hjälp de behöver i rätt tid och alla människor ska kunna få leva ett tryggt liv utan att bli utsatta för våld. Dessa frågor kommer jag även i kommande mandatperiod vilja arbeta mer med inom regionpolitiken.

Linda Åshamre
Ledamot Regionfullmäktige
ledamot Beredningen Mänskliga Rättigheter
Kandidat #5 Regionfullmäktige 2022