Var står KD Kungälv i abortfrågan?

Fem ledande S-kvinnor i Kungälv vill ha klara besked – vad anser de lokala Kristdemokraterna om den svenska abortlagstiftningen. 

Kvinnors rätt att bestämma över sin kropp

Abortfrågan är en oerhört viktig kvinnofråga.

Nu är det snart val och en fråga som vi tycker är viktig är kvinnors rätt att bestämma själv över sin kropp och valet att göra abort.

Abortlagen kom till 1975 och innebär att alla kvinnor i Sverige har rätt till fri abort till och med 18:e graviditetsveckan. Det finns möjlighet att genomföra abort även senare men då måste man ansöka hos Socialstyrelsens rättsliga råd.

Partier vill ändra reglerna

Man kan tycka att år 2022 borde just denna fråga vara en självklarhet. Men det finns partier i Sverige som vill ändra reglerna kring abortfrågan och minska möjligheterna.

Kristdemokraterna är ett av de partier som har flera abortmotståndare i ledande politiska positioner bland annat i riksdagen. Vi som S-kvinnor boende i Kungälv är mycket intresserade av att veta hur det lokala Kristdemokratiska partiet och dess politiker anser om den svenska abortlagstiftningen och hur de personligen ställer sig i frågan.

Vad tycker KD i Kungälv egentligen?

Läser man i Kristdemokraternas principprogram står det bland annat att ”rätten till liv ska grundlagsfästas” och i partiets medicinsk-etiska program att det är ”omöjligt för staten och lagstiftaren att ställa sig neutrala till det etiska dilemma som en abort innebär”. Samt att ”en abort innebär att ett liv släcks”.

Hur ställer sig de lokala politikerna i Kristdemokraterna sig till abortfrågan och dagens abortlag?

S-kvinnor Kungälv
Kathrine Månsson
Anna-Carin Lilja
Pia Gillerstedt
Ulrica Brogren

 

 

Träffar: 509