Tredubblad habiliteringsersättning

Spargris

Nu är det på tiden att Kungälv kliver upp från bottennoteringen och tredubblar habiliteringsersättningen för den som deltar i daglig verksamhet.

Vi behöver upp i nivå med Göteborg

Vi har lyssnat på vad våra deltagare inom daglig verksamhet utrycker. Det är nu läge att påbörja en stegvis höjning av habiliteringsersättningen. Vi kan inte ligga på 40kr vi behöver upp i de nivåer som Göteborg har. Det är inte rimligt att de är skillnader mellan oss och Göteborg.

Givande sysselsättning

Det som våra deltagare på daglig verksamhet gör ska vara givande inte bara i form av sysselsättning utan det ska också ge ett ekonomiskt tillskott. Daglig verksamhet ska vara anpassat för individen. Insatsen daglig verksamhet är en av lagens tio insatser och regleras i 9 § 10 LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387). Den som får ett beslut om daglig verksamhet ska i Kungälv ha rätt till en ersättning som ger ett mervärde till deltagaren.

Främja delaktighet

Daglig verksamhet har som syfte att bidra till individens personliga utveckling. Det är även ett sätt att främja delaktigheten i samhället. Då är det viktigt för oss att den ersättning man får är mer än vad en Big Mac kostar. Det är för oss viktigt och vi vill genom att höja habiliteringsersättningen bekräfta för deltagarna att den sysselsättning som görs är värdefull.

Därför vill vi Socialdemokrater:

  • Tredubbla habiliteringsersättningen för våra deltagare inom daglig verksamhet

Pia Gillerstedt
Social och Omsorgsråd
Kandidat #7, Kommunfullmäktige

Träffar: 363