Ta tillbaka kontrollen över skolan

Sverige är det enda land i världen som tillåter obegränsade vinstuttag i den offentligt finansierade skolan, men vi är knappast det enda landet i världen som har valfrihet.

Marknadsskola leder till vinst jakt och segregation

Sverige hade vi en gång ett av världens mest högpresterande och jämlika skolsystem. Idag har vi istället de mest marknadsstyrda som leder till vinstjakt, segregation och ojämlikhet. Den svenska “Marknadsskolan” är världsunik med att tillåta obegränsade vinster på våra gemensamma medel. Idag har det offentliga svag insyn och kontroll och samtidigt överkompenserar skolpengen friskolekoncerner för kostnader och ansvar som de inte har. Friskolor kan idag skapa orättvisa kösystem som sorterar ut elever och som spär på segregationen.

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen

Samhället måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen för att vi ska kunna bryta skolsegregationen och öka jämlikheten i skolan. Vi ska värna allas möjlighet att välja skola, men vinstjakten i skolan ska bort. Vår svenska skola ska återigen bli en av världens bästa och mest jämlika skola. För att nå dit måste våra barn och ungas rätt till en god utbildning gå före vinstjakten.

Den socialdemokratiska regeringen föreslår därför att

• Skolpengen ska göras om i grunden så att resursfördelningen bidrar till ökad kunskap och likvärdighet.
• Skolvalet ska vara rättvist för alla. De orättvisa kösystemen vi ser idag och som ökar segregationen ska förbjudas som urvalskriterium.
• Vi ska skapa ordning och reda i varenda klassrum
• Samhället ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolans utveckling
• Offentlighetsprincipen ska gälla även friskolor

Vårt Sverige kan bättre

Camilla Haag
Undersköterska
Kandidat #1, Kommunfullmäktige

William Hult
Studerande
Kandidat #10, Kommunfullmäktige

Träffar: 94