Stoppa mäns våld mot kvinnor

Våldet finns i alla samhällsklasser, i städer och på landsbygden, i villakvarter och på arbetsplatserna.

Vi kan inte stå passiva

Samhället kan aldrig stå passivt när tusentals flickor och kvinnor utsätts för våld, trakasserier och sexualbrott. Inte sällan sker detta av en man som hon har eller har haft en relation med. Varje månad dödas en kvinna av en man. En del kvinnor och barn tvingas leva gömda från gärningsmannen, det är helt oacceptabelt. Vi måste lägga skulden och konsekvenserna hos förövarna och inte hos brottsoffren. Våldsutsatta kvinnor och barn får aldrig lämnas ensamma med våldet eller eftervåldet.

Männen måste ändra på sig

För oss Socialdemokrater har arbetet för att få stopp på mäns våld mot kvinnor länge varit en prioriterad fråga och regeringen har genomfört ett stort antal åtgärder, såväl fler poliser och högre straff, som förebyggande åtgärder. Men i slutändan handlar det om att män måste ändra på sig, sluta att psykiskt och fysiskt misshandla kvinnor och barn. Vi måste också arbeta brett för att motverka de maskulinitetsnormer och föreställningar om manlighet som orsakar våldsamhet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Våld i unga parrelationer

Mäns våld mot kvinnor börjar ofta med killars våld mot tjejer. Särskilda åtgärder behöver vidtas för att motverka våld i unga partnerrelationer, bland annat i samarbete med civilsamhällets aktörer. Stödet till unga som utsatts för våld ska stärkas ytterligare och insatser ska riktas till unga män som utövar våld och kontroll i sina relationer för att de ska upphöra med våldet.

Arbetet förstärks

Regeringen fortsätter sitt arbete med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, genom flera olika åtgärder. Det handlar bland annat om stöd och skydd för den som utsatts för våld och förstärkt skydd för barn som bevittnat våld.

 

Vi har gjort mycket men vi är inte nöjda och har mer kvar att göra. 

 

Camilla Haag
Ordförande, arbetarekommunen

Kandidat #1, Kommunfullmäktige