Satsa på vården för psykisk ohälsa

På flera håll i landet stänger alliansledda regioner ner BUP mottagningar och privatiserar barn- och ungdomspsykiatrin. Vi socialdemokrater vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och sätta stopp för utförsäljningen och privatiseringen av vården och skolan.

BUP ska inte säljas ut!

Våra barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa måste få den hjälp och det stöd de har rätt till. Moderaterna har sålt ut BUP i en del regioner och kommer också att göra det i fler regioner om de får makten efter valet. Privatisering och nedläggning av BUP kommer påverka de som är i behov av deras kompetens och stöd i stor utsträckning. Det rimmar inte heller med moderaterna i Stockholms egna vallöfte att alla barn i utsatta områden ska snabbtestas för ADHD för att tidigt fånga upp risken för framtida kriminalitet. Vem ska göra utredningarna när man idag saknar resurser ute i kommuner och regioner för att genomföra utredningar på de barn och ungdomar som är i behov av det.

En väg in

Alla barn och ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa ska få snabbare kontakt med vården. En så kallas “en väg in” behövs i alla regioner så att barn och unga kan hitta rätt i vården. Det skulle kunna handla om ett enda telefonnummer som barn eller deras föräldrar kan ringa och få hjälp till rätt vårdnivå. Vi socialdemokrater vill bygga ut och utveckla första linjens psykiatri, med fler psykologer och kurator ute på vårdcentralerna. Ungdomsmottagningen kan också ge stöd till barn och unga med lättare psykisk ohälsa, därför säger vi att det behövs fler ungdomsmottagningar framöver. Alla

Familjecentral på Komarken

Vårt Kungälv växer och idag har vi en familjecentral i Ytterby som gett goda resultat för barn med psykisk ohälsa och andra viktiga insats i bred myndighetssamverkan. Socialdemokraterna i Kungälv ser att vi behöver fler insatser och tidiga insatser för att komma tillrätta med att få ner ohälsotalet bland barn och unga och deras psykiska ohälsa. Vi vill därför inrätta ytterligare en familjecentral som ska förläggas till Komarken för att fler ska kunna nyttja den kompetens som familjecentralerna har.

Vårt Sverige kan bättre – ingen unge ska lämnas utanför

Camilla Haag
Undersköterska

Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Träffar: 36