Rambudget 2023 – ett år till med satsningar på verksamheten

Miniräknare

Nu beslutar kommunfullmäktige om rambudget för 2023. Som socialdemokrater gläds vi åt att kunna fortsätta stärka och utveckla vår välfärd.

Andra året i rad utan sparkrav

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten kan för andra året i rad lägga en rambudget helt utan politiska krav på besparingar. Så har det inte alltid varit. Faktum är att det är ganska unikt. Men tack vare ett medvetet och uthålligt arbete har vi nu en ekonomi i balans. År 2023 får verksamheterna full kompensation för alla sina kostnadsökningar när 158 nya miljoner tillförs välfärden. Vi tvingas inte fatta några politiska beslut om besparingar. Vi kan för andra året i rad stärka och utveckla verksamheterna utan krav på besparingar.

En osäkerhet ersätter en annan

Det finns inget område som kommer att vara oberört av de fasansfulla grymheter som just nu utspelar sig i Europa. Putinregimens hänsynslösa anfallskrig mot Ukraina kommer att påverka ekonomin i Sverige och Kungälv. Hur vet vi inte idag. Osäkerheten från pandemin ersätts av en ny osäkerhet. Vi måste ha en beredskap för att kriget kommer att kännas av i våra plånböcker och i kommunens ekonomi. Solidariteten med Ukrainas folk måste vara gränslös.

Engångsintäkter används till investeringar

Allt vi gör skall vara fullt ut finansierat. Välfärden är för viktig för att chansa med och betyder allra mest för de mest utsatta i vårt samhälle. Därför använder vi inte engångsintäkter i driften. Förra året, 2021, gjorde kommunen ett resultat på 450 miljoner kronor. En stor del av detta var engångsintäkter från markförsäljning. Dessa används inte i driften. Men de används till investeringar i skolor, förskolor och äldreboenden för att kunna bibehålla en god välfärd även i framtiden.

Välfärden går före skattesänkningar

Andra partier föreslår skattesänkningar i olika omfattning. Socialdemokraterna sätter ett starkt samhälle med en trygg välfärd främst. Skattepengarna behövs för att trygga vår gemensamma välfärd. Vi säker alltså nej till sänkt skatt i Kungälv till förmån för satsningar på våra barn och äldre och på våra anställda och deras arbetsmiljö. Vi säger nej till sänkt skatt till förmån för alla de invånare som varje dag behöver den kommunala välfärden för att kunna leva goda liv.

Investeringar i välfärd och fritid

Äntligen budgeterar vi nu för att bygga Kungälvs nya arena vid Yttern. För oss Socialdemokrater som slitit i många år för mer is under tak känns det extra roligt att vi äntligen kan budgetera för en ny fin arena. Vi bygger hallar, skolor och förskolor både i centralorten och i orterna runt om i kommunen. De kommande fyra åren kommer vi att investera 1,6 miljarder för bättre skola, omsorg och fritid för våra invånare.

Jonas Andersson
Ekonomiråd
Kandidat #6 kommunfullmäktige

Träffar: 187