Kungälvs förskolor är bland de bästa i Sverige!

Flicka räknar på tavlan

Personaltätheten bäst i Västra Götaland och 19:e bäst i Sverige. En besvärlig vinter med många förkylningar och influensor går äntligen mot sitt slut. Svårigheten att hitta vikarier drabbar förskolor i alla kommuner i landet. Vissa dagar har det helt enkelt inte gått att uppbringa fler vikarier. Detta har varit tufft för vår fantastiska personal men nu hoppas vi att läget stabiliseras.

Mindre barngrupper

Kungälv drabbas av den nationella personalbristen men kanske inte fullt så illa som många andra kommuner. Den största anledningen är att den politiska majoriteten, med Socialdemokraterna i spetsen, storsatsat på mindre barngrupper i förskolan, 60 miljoner kronor den här mandatperioden. Före valet hade vi i genomsnitt 19 barn per grupp. Idag har vi 15,8 barn per grupp i genomsnitt. Sådant ger ett gott rykte och goda rykten sprider sig.

Bäst i hela regionen

Vi är en attraktiv kommun att jobba i och en attraktiv kommun att flytta till. Inte minst på grund av en fantastisk förskola. Framförallt har vi uppnått en hög personaltäthet. 4,5 barn per årsarbetare. Det är bäst i Göteborgsregionen, tillsammans med Tjörn. Det är faktiskt bäst i hela Västra Götaland. Det är 19:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Endast några glesbygdskommuner i Norrland före oss. Personaltätheten handlar om hur många barn som varje pedagog har att ta hand om, hur mycket tid personalen får med varje barn. Högre personaltäthet ger bättre kvalitet i förskolan och är en förutsättning för att skapa mindre barngrupper. Högre personaltäthet gör att vi kan nå Skolverkets riktlinjer om gruppstorlekar.

Med Socialdemokraterna blir förskolan i Kungälv bättre.

Johans Holmberg