Kollektivavtalens dag

Idag är det kollektivavtalens dag och det skall vi fira över hela landet!

I Sverige är det arbetsmarknadens parter som förhandlar om och träffar kollektivavtal om löner och arbetsvillkor. Arbetsgivarnas förening (Svenskt Näringsliv) förhandlar med arbetstagarnas förening (Facket) enligt den svenska modellen istället för som i andra länder där politikerna i riksdagen lagstiftar om minimilönenivåer. Denna modell har visat sig vara väldigt framgångsrik. Det måste gälla alla företag med anställd personal och inte bara några.

Konkurrens med kompetens

Utvecklingen inom bland annat transport, bygg- och restaurangsektorn mfl visar att den fria rörligheten inom EU används för att utnyttja människor som kommer till Sverige för att arbeta. Konkurrens mellan företag ska bygga på kompetens, inte dåliga arbetsförhållanden och usla löner.

Lagförslag och bättre skydd

Det lagförslag som riksdagen på regeringens förslag beslutat om skapar mer ordning och reda på arbetsmarknaden. Nu blir det möjligt att komma tillrätta med den underbudskonkurrens som hittills gett företag med rent mjöl i påsen stora svårigheter att vinna olika upphandlingar.

Förekomsten av kollektivavtal är avgörande för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera. Utstationerade arbetstagare måste få ett bättre skydd. I dag har facket endast begränsade möjligheter att kontrollera vilka villkor utstationerade arbetstagare har.

Lagändringarna innebär att facket alltid ska kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med konfliktåtgärder. Den så omtalade Lex Laval-lagstiftningen försvinner. Tack för detta Socialdemokraterna som drivit frågan hårt trots minoritets situation.

Det innebär också ökad förutsägbarhet vid utstationering som ska förbättra möjligheterna för utländska arbetsgivare att i förväg ta reda på vilka villkor som gäller på svensk arbetsmarknad.

Svenska kollektivavtal i Sverige

Med beslutet har vi kommit en bra bit på vägen. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

 

Helen Byström, ordförande LO facket
Fredrik Gullbrantz, ordförande S/facket i Kungälv
Erika Sjöblom, ordförande Kungälvs Arbetarekommun
Susanne Jonsson, Valledare Kungälvs Arbetarekommun