Inga vinster i välfärden

brutet löfte

Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen och kunna ge vård och skola till alla efter behov

Resurser avsatta till välfärden ska gå till välfärden

Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärden. Resurser avsatta till välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård – inte till stora vinstuttag. Därför vill vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen och kunna ge vård och skola till alla efter behov. Vi vill sätta barn och äldre före företagens vinstintresse. Den frågan bestäms i riksdagen, men i Kungälv kräver vi att skola, vård och omsorg i privat regi är minst lika bra som den gemensamma, att inga privata företag ska kunna dölja något, alla anställda oavsett privat eller offentlig utförare ska ha en bra arbetsmiljö. Kommunens revision ska ha full insyn.

Ingen ska kunna fuska med våra gemensamma pengar

Vi vill bekämpa arbetslivskriminalitet och välfärdsfusk. Inget företag eller för den delen privatperson eller gängrelaterad verksamhet ska kunna fuska med våra gemensamma skattepengar. Ingen person ska kunna få dubbla eller felaktiga utbetalningar. Här måste kommunen flytta fram sina positioner i samverkan med andra myndigheter och bostadsbolag.

Insynen måste öka

Efter år av marknadsstyrning är det dags att återta kontrollen över välfärden. Det behövs ökad insyn även hos privata utförare och bemanningsriktlinjer som gör att resurserna används rätt. Tilliten behöver flyttas från marknadslösningar till medarbetarna. Barn, äldre och medborgarnas behov måste sättas före vinster eller budgetreglerande minutstyrning. Det måste också finnas tid för omtanke och medmänsklighet. Först då när vi en god service till alla och en bra arbetsmiljö för alla anställda, oavsett om välfärd utförs i privat eller offentlig regi.

Vi vill ställa krav på att kollektivavtal ska gälla alla anställda i offentlig finansierad välfärdsverksamhet, oavsett om utföraren är privat eller offentlig. Vid framtida upphandlingar ska privata utförare bidra som kommunen själv till ökad social hållbarhet, exempelvis praktikplatser och sommarjobb för unga

Vi säger nej till utförsäljning av välfärden i Kungälv

Vi står för solidaritet, rättvisa och enkelhet. Vi ogillar marknadsbyråkrati för många och gräddfiler för några. Därför vill vi se mer enkelhet, öppenhet med gemensamma och rättvisa kösystem kring exempelvis bostäder eller val av skola, utbildning eller inom vårdområdet. Vi säger nej till utförsäljning av vård, skola och omsorg i Kungälv. När vi växer väljer vi helst gemensamma effektiva lösningar före privata aktörer. Vi är också positivt inställda till intrapenad, låt medarbetarna vara med och utveckla verksamheten

  • Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen, vård, skola och omsorg ska ges efter behov
  • Vi säger Nej till privatisering och utförsäljning av vård, skola och omsorg i Kungälv
  • Vi skall bekämpa välfärdsfusk och arbetslivskriminalitet
  • Vill vi driva kommunens planerade vård och omsorgsplatser i kommunal regi

Sandra Mathiasson
Kandidat #3, Kommunfullmäktige

Träffar: 229