Idag minns och hedrar vi alla de som dött på grund av jobbet

Idag den 28 april är det Workers Memorial Day, som äger rum runt om i världen. Det är en internationell dag till minne av alls de arbetare som dött, fått bestående men för livet eller blivit sjuk på grund av sitt arbete

Årsdag

Det var 1989 som den 28 april utropades till ”Arbetarnas minnesdag” av AFL-CIO (den största federationen av fackföreningar i USA). 28 april är också årsdagen för det datum när arbetarskyddslagen från 1970 trädde i kraft. Syftet med denna lag är att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena för att trygga och upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga samt förebygga och förhindra olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och andra sådana olägenheter för arbetstagarnas fysiska och mentala hälsa, som beror på arbetet och arbetsmiljön

Workers Memorial Day

Denna dag är ett tillfälle för att lyfta fram den vikten av det förebyggande arbetet för att minska risken för arbetsplatsolycka och ohälsa till följd av arbetet. Den är en dag då vi kan belysa vikten av de fackliga organisationernas kamp med att få till förbättringar av säkerhet en på arbetsplatserna

Ingen ska behöva dö på eller av jobbet!

Camilla Haag
Ordförande
Kungälvs arbetarekommun
Kandidat #1, Kommunfullmäktige

#WorkersMemorialDay – Remember the dead – Fight for the living