Högt betyg från Kungälvs företag!

Kungälv är nu en av landets absolut bästa platser att leva och bo. Att Kungälvs företagare dessutom nu lyfter kommunens företagsservice till topp tre i regionen och vi återigen klättrar uppåt, är riktigt glädjande för alla. Bra kan alltid bli bättre! Och jag vill att det ska vara kul och lätt att vara företagare i Kungälv, för lönsamma företag ger fler jobb, nya skatteintäkter som kan investeras i en bättre kommun för alla.

Högt betyg för Kungälvs företagsservice

Företagen som hade kontakt med Kungälvs kommun under förra året ger kommunens företagsservice ett högt betyg. Det visar den senaste Insiktsmätningen som visar hur företagen upplever den kommunala servicen inom sex myndighetsområden. Insikt mäter den kommunala servicen inom sex myndighetsområden – brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Med ett samlat nöjd kundindex på 76, så har Kungälv ökat med +4 jämfört med året innan. Allt över 70 ses som ett högt samlat index enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) och det klarar Kungälv för fjärde året i rad. Bland Göteborgsregionens 13 kommuner hamnar Kungälv på en tredjeplats, efter Mölndal och Lilla Edet. Det enskilda området med högst betyg är brandskydd (89), följt av livsmedelskontroll (85) och bygglov (79).

Socialdemokraterna vill vidare

Socialdemokraterna i Kungälv anser att företagandet stöds bäst genom att kommunen är bäst på att vara kommun. Därför skall vi ge ett snabbt, korrekt och proffsigt bemötande då företagen kontaktar eller blir kontaktade av kommunen. Vi vill att regler som omfattar företagande ska vara ändamålsenliga så att den administration som krävs för att följa regelverken hålls till ett minimum. Vi ska ligga i framkant med digitalisering, snabb ärendehantering och lätthet att få besked om ärendestatus.

Ytterst handlar det om att ge Kungälvs företagande konkurrenskraftiga förutsättningar för tillväxt i förhållande till omvärlden. Kommunens uppdrag är också att säkerställa markberedskap för expansion, en fungerande infrastruktur för energi, digitalisering och transport. Därför ska arbetet med Kungälvs Näringslivsprogram 2035 skall fortsätta enligt plan.

Nu jobbar vi vidare!

Läs mer här: Högt betyg för Kungälvs företagsservice – kungalv.se

Miguel Odhner (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Kandidat #2 kommunfullmäktige