Framtidens gröna Kungälv

Vårt Kungälv, såväl staden som serviceorter och landsbygd, skall vara till för de människor som bor här idag och som kommer att bo här imorgon. Vi vill bygga ett Kungälv med trivsel, goda kommunikationer, ett blomstrande näringsliv och gröna lungor för avkoppling och rekreation.

Vi bygger för framtiden

Det vi bygger idag skall byggas och planeras utifrån hur vi kommer att leva i framtiden, inte hur vi har levt tidigare. Omställningen till ett hållbart samhälle innehåller utmaningar, men ger också möjligheter. Stad och land skall byggas för framtidens sätt att leva, med bättre kollektivtrafik, stabil och pålitlig eldistribution och digital kommunikation samt en robust infrastruktur. Det skall vara enkelt att ställa om till det hållbara samhället. Nya bostadsområden skall vara blandade med olika former av bebyggelse och upplåtelseformer.

  • Vi vill utreda en lokal kommunpendel i Kungälv-Ytterby
  • Vi vill ha fri kollektivtrafik för unga och pensionärer
  • Vi vill ha fler laddstationer för el och gas
  • Vi vill bygga blandat för alla plånböcker

Vi bygger grönt

Betong och asfalt fyller sin funktion, men skall inte prägla ett samhälle. Nu bygger vi grönt. Staden och orterna skall vara platser för människor att mötas och umgås. Barnens plats i staden är given. Vår stad och våra orter skall innehålla gröna lungor och stråk med natur, träd och buskar. Blommor och fruktträd skall vara en naturlig del av Kungälv. Områden för rekreation, avkoppling och motion är viktiga för vårt välbefinnande och skall finnas där människor bor.

  • Vi vill ha gröna lungor med blommande växter, bärbuskar och träd i staden
  • Vi vill ha bättre lekplatser i hela kommunen
  • Vi vill ha moderna träningsplatser och utegym för alla i stadsnära miljö

Alla bitar skall finnas med

Samhällspusslet skall innehålla alla bitar. I detta är den kommunala verksamheten, inte minst med skolor och förskolor, en av de allra viktigaste pusselbitarna. Infrastruktur, kommunal och kommersiell service, näringsliv och boende utvecklas hand i hand. Vi går från att vara en liten stad utanför Göteborg till att vara en självständig blomstrande stad omgiven av attraktiva serviceorter och en levande landsbygd.

 

Jonas Andersson
Ingenjör
Kandidat #6, Kommunfullmäktige

Träffar: 39