Ett viktigt val för kvinnors rättigheter 11 sep

Sverige är ett av världens mest jämställda länder och det är på grund av att vi har modiga kvinnor och hårt arbetande arbetarrörelser. Trots det har män och kvinnor inte samma möjligheter och rättigheter.

Kvinnor för kvinnor

Vi S-Kvinnor har sedan starten arbetat för kvinnors rättigheter och ett jämställt samhälle. Trots att vi mötts av motstånd har vi aldrig slutat kämpa. Nu har vi ett viktigt val fram för oss och ska vi kunna fortsätta att arbeta för ett jämställt samhälle är varje röst på söndag viktig.

Hoten mot jämlikhet och jämställdhet

Motståndet mot jämlikhet och jämställdhet ökar runt omkring oss. De högern konservativa har fått allt större inflytande. Vi ser hur hoten mot kvinnors frihet blir allt fler. I Polen har man inskränkt aborträtten, i Ryssland har våld i hemmet avkriminaliserats och i USA stängs abortkliniker. S-Kvinnor har i sitt arbete bidragit till att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Då kan vi inte stå tysta nu när de högerkonservativa är på frammarsch.

Vi kan aldrig sluta arbeta för ett jämställt, jämlikt och demokratiskt samhälle.
Den 11 september är det val och vi behöver din röst.

Kathrine Månsson
Ordförande S-kvinnor, Kungälv