Det är rätt att i en demokrati är det majoriteten som styr

Pia, Miguel och Jonas, tre Socialdemokratiska kommunalråd svarar vad S går till val på i Kungälv. Ett svar till ett lokalpopulistiskt parti (UP) som vill sänka skatten lokalt, vilket kommer drabba skola, vård och omsorg.  

Lokalt politiskt samarbete gör skillnad

Nu har vi en stark ekonomi i Kungälv men vi är inte utan utmaningar. Vi socialdemokrater har genom lokalt politiskt samarbete, säkerställt att LSS och SoL boenden numera alltid finns med när nya områden planeras. Vi har förstärkt rättigheterna att kunna bo tillsammans även för de som bor på ett särskilt boende med stöd och service. Det är bra.

Vi vill tredubbla ersättningen

Socialdemokraterna går till val på att tredubbla habiliteringsersättningen till samma nivå som i Göteborg. Vi vill dessutom utveckla daglig verksamhet i samarbete med företag och föreningsliv och utveckla nya mötes- och arbetsplatser för de medborgare som har den rätten. Hur det blir avgör väljarna.

Alla våra förslag ska vara finansierade

Alla våra förslag skall alltid vara väl beredda och finansierade. Därför säger vi nej till de partier som vill sänka skatten för pengarna behövs till en bättre skola, vård och omsorg.

Alla våra förslag skall vara utredda

Vi anser det allvarligt att ett parti som UP som varit med ett tag, vill gå på magkänsla och fatta beslut utan att någon form av utredning, underlag eller finansiering.

Vi jobbar demokratiskt

Vi Socialdemokrater anser det rimligt att partier arbetar demokratiskt enligt den budgetprocess alla partier gemensamt bestämt, att underlag alltid är juridiskt och ekonomiskt utredd innan beslut, inte efter.

 

Pia Gillerstedt, Social och Omsorgsråd (s)
Jonas Andersson, Ekonomiråd (s)
Miguel Odhner, Kommunstyrelsens ordförande (s)


Länkar till debatten i lokaltidningen Kungälvsposten

S: ”Det är rätt att i en demokrati är det majoriteten som styr”

Partierna S+M+C bestämmer allt: Utvecklingspartiet är besviket 

Relaterad länk

Socialdemokraterna vill se en Tredubblad ersättning

Visningar: 141