Biblioteksbeslutet

Den 12 maj tog fullmäktige policyn om Kungälvs kommuns kommunala skolbibliotek. Som ordförande i beredningen bildning och lärande är jag oerhört stolt att vi tillsammans skrivit policyn i beredningen. Förutom att vi i beredningen arbetat med texten har den även varit ute i två omgångar på politisk remiss. Detta gör förhoppningsvis att policyn har en bred förankring och kommer bli ett bra underlag när bildningsutskottet skriver en handlingsplan som sedan förvaltningen skall förhålla sig till.

Det krävs bara 10 minuter

Visste ni att man behöver kunna 50 000 ord för att kunna läsa en vanlig dagstidning. Detta är inget som kommer naturligt utan det sker enbart genom att läsa och träna ords begrepp. Om man som förälder läser 10 minuter om dagen för sitt barn ökar barnets ordförråd och de får de magiska 50 000 ords kunskapen som behövs för att läsa en vanlig dagstidning. Om man inte aktivt läser för barnen hamnar deras ordkunskap långt under och det finns beräkningar som säger att de då endast har med sig 15 000 ord.

Endast 4 av 10 föräldrar

I dag är det 4 av 10 föräldrar som läser varje dag för sina barn det är här som skolbiblioteken kommer in. I skolbiblioteken kan eleverna låna med sig böcker hem som föräldrarna kan läsa. Det är också så att skolbiblioteken har stor betydelse i den vanliga undervisningen. Dit kan man gå och ha en mysig lässtund med eleverna. Läraren kan visa hur magiska böcker är och att det finns en värld i litteraturen där allt kan hända.

Ett skolbibliotek bestå av fakta böcker och olika sorters skönlitteratur. Böcker där man bläddrar och vänder pappret men det kan också finnas olika interaktiva alternativ. I dag finns det många bra appar där man både kan läsa och lyssna på olika böcker. Böckerna i flera av apparna finns både på svenska och på andra språk.

Otroligt mycket forskning

När det gäller elevers språkkunskap finns det otroligt mycket forskning och något som återkommer är att elever som får ”bada” i språk får bättre resultat i skolarbetet. Att bada i språket inbär att man på skolan har extra fokus i språket och att man använder sig av en tydlig språkinriktning i alla ämnen. Detta gör läraren genom att förbereda vilka ämnesord som förekommer under lektionen, de förbereder eleverna på nya ord och eleverna får aktivt vara med och arbeta med orden. Den kunskap som man får med sig på det ena språket följer med i det andra språket. Därför är det av stor vikt att böckerna i ett skolbibliotek är på olika språk utifrån de elever som går på skolan.

Böcker på andra språk

Detta med böcker på andra språk är också en viktig sak. Skolverket skriver att:

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen (Skolverket 2020).

De elever som har annat modersmål eller fadersmål behöver ha ett språk där de är starka, för att sedan bygga på med ett nytt språk.
Förmågan att lära sig svenska språket har betydelse utefter hur de kan sitt modersmål. Forskning visar att barn som lärt sig läsa på sitt modersmål/fadersmål har lättare att lära sig läsa även på andra språk. Detta är för att de då redan fått en förståelse för hur ljud och bokstäver hänger i hopp. Men inte på något sätt skall detta konkurrera ut varandra utan givetvis är det, det svenska språket som är viktigt om man bor i Sverige.

Om Alfred Nobel varit här idag

Något annat spännande i denna diskussion om språket och litteratur är Alfred Nobel och litteraturpriset. Han skrev sitt testamente 1895 och fastslog bland annat att litteraturpriset ska tilldelas en författare som under året gjort mänskligheten den största nyttan. Han var noga med att priset inte skulle avse författare från någon speciell nationalitet. Ser man på de som fått priset under de senaste åren är nationaliteterna spridda över stor del av världen. Så visst är det viktigt att vi på våra skolbibliotek har böcker som skrivits av olika författare och att de finns på olika språk. Jag är övertygad om att ifall Alfred Nobel varit här i dag hade han talat sig varm om vikten med litteratur på alla språk!

Forskning skall vara grunden

Vad som skall finnas i ett skolbibliotek skall inte vi politiker sätta gränser för utan det skall främja elevernas lärande utifrån vad forskningen har kommit fram till.
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av våra kommunala skolbibliotek i grundskolan. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén i skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs kommunala skolor.

Jag hoppas att denna policy kommer bli ett viktigt verktyg för att definiera skolbibliotekens roll och uppdrag i våra kommunala grundskolor.


Ulrica Brogren (S)
Ordförande i beredningen bildning och lärande
Kandidat #13, Kommunfullmäktige