Vad har hänt i skolan under mandatperioden?

Bild på klassrum

Tänk vad tiden går fort. Plötsligt har fyra år gått och snart är det åter val. Men vad har hänt i skolan under de senaste åren?

Obligatorisk förskoleklass

Förskoleklassen har blivit obligatorisk. Det trädde i kraft höstterminen 2018, grundskolan skulle nu vara 10 årig och alla 6 åringar hade obligatorisk skolgång. Det innebar att alla 6 åringar skulle ha minst 525timmar/läsår, ett läsår beräknas på 190 dagar.

Som förskoleklasslärare var detta en stor förändring, plötsligt skulle alla elever vara på plats varje dag och som förälder kunde man inte ta ledigt en dag utan ledigheten fick läggas på loven.
Det har hörts både negativa och positiva reaktioner på detta beslut. En farhåga har varit en den viktiga lärande leken kan försvinna och att förskoleklassen blir för mycket skola. Dock är jag helt övertygad om att alla de förskolelärarna som finns i förskoleklass kommer värna om leken och dess betydelse, så jag ser risken som ytters liten.

Kartläggning

Jag skulle vilja påstå att under senaste mandatperioden har skolan blivit mer jämlik och likvärdig över hela landet. Man har i regeringen tydligt påvisat att utbildningen är viktigt och att skolan skall ge samma kunskap var du än bor och vilken skola du än väljer. Detta grundar jag främst på att det 1 juli 2019 blev obligatoriskt att göra kartläggningarna; Hitta matematiken och Hitta språket. Dessa båda kartläggningar är grundliga och läraren får snabbt en överblick på elevernas behov. Det som är extra intressant är att Skolverket lägger vikt i både de elever som har det lite svårt och behöver extra stöd men även på de elever som nått lite längre och behöver mer utmaningar. Här visar Skolverket att alla elever har betydelse och har rätt att utvecklas på sin nivå.

Garanti för tidiga stödinsatser

I samband med kartläggningen kom nya bestämmelser i skollagen (2010:800) som gällde en garanti för tidiga stödinsatser. Forskningen har visat att tidiga stödinsatser har stor betydelse för elevens fortsatta lärande och möjlighet i livet.

Man kan säga att skolan skall lära alla elever den kunskapen de behöver för att senare i livet kunna få en anställning och försörja sig själv. Skolan skapar anställningsbara elever.

Lgr22

Men förändringen slutar inte här utan under de senaste åren har regeringen tagit fram en ny läroplan. Jag som lärare vet att läroplaner kommer och går. De formas på olika sätt allt beroende på vad samhället kräver. Nu är det 11 år sedan vi fick en ny läroplan så nu är det åter dags. Så från och med hösten 2022 gäller den nya läroplanen (Lgr22). De är inte jättestora förändringar MEN man ändrar synen på kunskap något och man ger läraren större förtroende på att de faktiskt kan sitt jobb.

Alla lärare runt om i landet diskuterar nu den nya läroplanen så när den skall starta i höst är de redo. Ett ord som när nytt är elevnära situationer i stället för vardagliga situationer, det står bland annat under det centrala innehållet i årkurs 1–3 i kapitlet matematik. Dessa begrepp kan säkert komma upp i de kollegiala diskussionerna. I och med den nya läroplanen får lärarna en tydligare utgångspunkt och ett bättre arbetsverktyg för sin undervisning. En viktig del är att likvärdigheten i undervisningen skall stärkas. Och inte minst hoppas man på att betygssättningen skall bli mer tillförlitlig eftersom läraren skall göra en sammantagen bedömning. Denna nya princip ska ge läraren ett större utrymme att sätta det betyg som motsvarar elevens kunskaper.

En tioårig grundskola

Men inte heller här stoppar utvecklingen i skolan. Regeringen har under några år pratat om att göra grundskolan 10 årig. Det är ännu inte klart men på god väg. Det är härligt att se hur skolan utvecklas och att man följer den vetenskapliga forskning som hela tiden förnyas. Jag är oerhört glad att vår regering inte är en ”tyckande” Regering utan att man går på det som är forskat och bevisat att det är för barnens bästa. För det är ju ännu en sak som blivit förändrad under denna mandatperiod. 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att man skall ta tillvara barns rättigheter och tänka på barnets bästa. Tänk vilket fantastiskt land vi bor i!

Ulrica Brogren
Ordförande Beredningen bildning och lärande
Speciallärare

Träffar: 428