Trygga ungdomsmiljöer tänker nytt

Trygga Ungdomsmiljöer

Vi är en kommun som växer och då är det inte bara fler vuxna som flyttar in. Vi får även fler barn, unga och gamla. I en växande kommun som vår är det ibland nödvändigt att se över hur man arbetar.  Nya bostadsområden som växer upp i vår kommun och allt fler som väljer att bo och leva här gör att vi behöver göra förändringar.

Jag står bakom kommunens personal

Jag stöttar kommunens personal och förändrade arbetssätt med våra fritidsgårdar. Trygga ungdomsmiljöer har ett gediget arbete framför sig och dom har flera nätverk som dom är och kommer vara delaktiga i där man jobbar med barn och unga för att möta de utmaningar som finns och för att kunna jobba med förebyggande insatser i hela kommunen.

Ett annat samhälle

Barn och unga lever i ett helt annat samhälle, ett annat Kungälv än vad som fanns när vi som idag är vuxna växte upp. Det skapar nya utmaningar för de som jobbar med unga för det som fungerade för 15 år sedan kanske inte fungerar idag. Fokus kommer framöver ligga på unga i åldrarna 12-18 år och med prioritering på att arbeta med:

  • Främjande verksamhet – med det friska i fokus; vilket innebär att man utgår ifrån de positiva resurser som var och en har.
  • Delaktighet och inflytande – ungas engagemang och ansvarstagande.
  • Främjande och generella insatser – skapa meningsfulla sammanhang.
  • Icke formellt lärande – skapa processer där lärande sker.

Sociala medier ställer nya krav på oss vuxna och de fysiska mötesplatser som finns för unga och våra olika områden i kommunen har olika typer av utmaningar. Därför jobbar TUM (Trygga ungdomsmiljöer) med att gå ut och möta de unga i olika miljöer och områden. Detta görs tillsammans med ett antal riktade insatser för nå dom som inte befinner sig på dom platserna. Syftet är att unga ska kunna känna sig trygga och ha en möjlighet att utvecklas som individer. Där dom unga får möjlighet att utrycka sig och det utifrån sin egen identitet och roll.

Detta ligger i linje med de politiska mål som är antagna.

 

Kommunfullmäktiges strategiska mål:

  • Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
  • Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
  • Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv. 

Kommunstyrelsens resultatmål:

  • Fler elever når studentexamen
  • Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv.
  • Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod.

 

Pia Gillerstedt
Social- och Omsorgsråd
Pia Gillerstedt (S)

Visningar: 561