Tal av Birgitta Jähnke, ordförande för S-kvinnor i Kungälv

 

Birgitta Jähnke
Ordförande för S-kvinnor i Kungälv

Länk till övriga tal

Kära vänner

100 år av rösträtt.

I år firar vi 100 år av rösträtt.

1919 togs det första beslutet i riksdagen och 1921 togs det andra så viktiga beslutet och kvinnor fick för första gången rösta i ett riksdagsval. Fick inte kvinnor rösta innan det? Jo men bara i kommunala val och bara om hon var ogift eller änka och rik. Gifta kvinnor fick inte rösta.

Trots att fler kvinnor än män fick rösta i 1921 års riksdagsval utgjorde männen majoriteten av dom som röstade. Endast 47 % av kvinnorna deltog medan 62% av männen röstade. Skillnaden mellan män och kvinnor minskade stadigt efter 1921 och under valet 2018 deltog 89% av kvinnorna och 88% av männen.

Förutom rösträtt blev kvinnor och valbara i samband med det första demokratiska valet. Det var dock få kvinnor som blev invalda. Endast 5 kvinnor blev invalda första gången. Först under 1990-talet uppnåddes det som numera brukar räknas som jämn könsfördelning nämligen andelen kvinnor och män inom intervallen 40-60 %. Trots att Sveriges riksdag som helhet idag håller jämn  könsfördelning finns det stora variationer mellan partierna. 6 av 8 partier har ojämn könsfördelning och 4 av dessa har mycket högre andel män.

Och fortfarande efter 100 år av demokrati har vi inte haft en kvinnlig statsminister i Sverige. Sverige är ett av världens mest jämställda länder , tack vare det hårda arbetet från modiga kvinnor som
vågat stå för sina åsikter. Och tack vare arbetarrörelsens idoga arbete för jämställdhet och jämlikhet. Utan dom hade vi inte varit där vi är idag, men mycket återstår att göra. Fortfarande har kvinnor inte samma rättigheter och möjligheter som männen.

  • Fortfarande dödas en kvinna av sin partner eller expartner allt för ofta.
  • Fortfarande görs 23 000 anmälningar om sexualbrott varje år.
  • Hedersproblematiken är fortfarande allför utbredd och drabbar kvinnor och flickor varje dag.
  • Kvinnor har fortfarande mycket lägre löner än männen, bara 90 % vilket i sin tur leder till lägre pension.
  • Fortfarande är det kvinnorna som tar ut flest föräldradagar och vabbar oftare än männen och därmed får ännu lägre pension.

Dessa är några exempel på att kampen fortsätter och vi kan inte slå oss till ro.

Året som gått har satt sina spår på oss allihop.
Vården är hårt ansatt värre än någonsin.
Dom äldre har in kunnat gå ut och inte kunnat träffa sina anhöriga och sina vänner.
Nu lättar restriktionerna litegrann tack vare vaccineringarna och det är bra.
Här i Kungälvs kommun har vi fått 18 miljoner kr extra för förstärka äldreomsorgen och är vi naturligtvis glada för.
Det behövs.

Vi S-kvinnor fortsätter kampen om jämställdhet på arbetsmarknaden – Allt från lika löner till heltid.
Kvinnors mycket större ohälsa – inte minst den psykiska ohälsan- måste tas på mycket större allvar.
– Håll i och håll ut säger vår Statsminister! Ja vi fortsätter hålla i och hålla ut och vi fortsätter
vår kamp för rättvisa, jämlikhet, jämställdhet och mot rasism.
Tack för att ni lyssnar.

Besök: 303