Bryssel är huvudort för EU

Bryssel är huvudort för EU samt säte för Europiska Kommissionen och Europarlamentet.

Läs mer