Sänk taxan för Marstrandsfärjan

För oss är det viktigt med ett attraktivt och levande Marstrandssamhälle året runt, inte bara för besökare, därför ska vi underlätta boendet för medborgarna i samhället, oavsett på vilken sida av en färja man bor. Nuvarande taxa har en tudelandeverkan som ska motverkas.

En sänkning av årskortet för Marstrandsfärjan är möjlig redan 2021

Vi Socialdemokrater tycker att Marstrand skall vara en plats för alla människor och alla plånböcker!

Som kommunstyrelsens ordförande fattar jag att medborgare i Marstrand är frustrerade över regionens stöveltramp med zontaxor, tänk om det fanns en färja mitt i Kärna, Kode eller Diseröd och folk helt plötsligt skulle betala 8000 kr istället för 1000 kronor om året för att ta sig några 100 meter till skolan eller affären.
 
Vi får göra det bästa av det, så igår fick kommunstyrelsens ledamöter ett simulerat nytt taxeunderlag, det går att ytterligare halvera årskortet kostnad med den fakta vi har nu och min bedömning är att kommunstyrelsen kommer föreslå en sänkning av det dyra årskortet för Marstrandsfärjan redan detta år. Principen om självfinansiering gäller, de som åker på färjan betalar för den, inga pengar skall eller kommer tas från barn och äldre i skola och omsorg. Pensionärer och mindre barn kommer dessutom fortsatt kunna åka kostnadsfritt, ivarjefall så länge jag och Socialdemokraterna är med och styr denna kommunen.
 
En del tycker jag klagar eller skyller ifrån mig, så är det inte, jag står för vad jag säger. Jag tycker väldigt illa om regionens stöveltramp på Marstrand med att införa zonsystem som hade inneburit en höjning för att röra sig i staden över kanalen för åretruntboende från 1000 kr till 8000 kr. Vi löste detta genom hårda politiska förhandlingar där Kungälv blev det enda undantaget i regionen och med dåliga underlag tog vi över trafiktillstånd med taxor, alla partier beslutade att färjans kostnader skall betalas av de som brukar den, vi halverade årskorttaxan från 8000 kronor till 4000 kronor, bra där. Efter gårdagens kommunstyrelsemöte ser jag och många möjligheten att halvera årskorstaxan till 2000 kr redan 2021.
 
För folk som bor i samhället och inte minst besöksnäringen som står på knä i en pandemi har fortsatt protesterat mot regionens stöveltramp och trots kommunens räddning av läget upplevs situationen av de boende och mantalsskrivna som otillräcklig och djupt frustrerande. Det är många tusenlappar det handlar om för den som bor i en hyresrätt på Marstrandsön eller Köon extra, bara för att röra sig i sin egen by över en kanal.
 
Jag och Anders Holmensköld (oppositonsrådet hade tyvärr förhinder) har mött medborgare och företagare och tagit emot flera 1000 namnunderskrifter. Jag har och kommer fortsatt ha fler möten med Marstrandsföretagare och medborgare kring färjans avgifter.
 
Samtidigt, jag står för det jag säger, kommunen kan inte ändra taxan från ena månaden till andra. Jag vill ha ordentligt underlag innan jag fattar beslut, det räcker med fort och fel, visst ska man kunna ta risker som i allt budgetarbete, men det måste vara kalkylerat och bedömt.
 
Så veckan fick kommunstyrelsen dragning och simulering beräknat på vårens resor och den kunskap förvaltningen har fått nu, att kommunen kan sänka enkom årskortstaxan från ca 3500 till 2000 kronor om året utan att kommunen behöver gå med underskott eller ta pengar från annan verksamhet, dvs om allt går på politisk och juridisk räls. Vi kan sänka årskorttaxan än mer om vi får fram andra intäkter, men där tror jag i dagsläget vi inte är, om vi vill göra en ganska snabb ändring i sommar. Men det ska utredas, se uppdrag nedan. Och som jag sagt innan, de ca 80 som redan köpt årskort behöver heller inte oroa sig, de kommer vid en ändring bli kompenserade.
 

En sänkning av årskortet har varit det absolut viktigaste enligt alla jag talat med.

 
Färjan i Marstrand håller samman samhället. För Kungälv som nu växer samman med Ytterby består av just små samhällen, så som Diseröd, Kode, Kärna och Marstrand, de gamla kommunerna innan sammanslagningen på 1970-talet. Jag förstår och känner med de Marstrandsbor som inte är pensionärer med fria kort, och som upplever hur det helt plötsligt ska kosta 1000-tals kronor mer att åka med färjan mitt i stan. Så gör man inte, men regionen gjorde stöveltrampet och nu försöker vi fixa det, det kommer vi göra, vi har 15 år i det avtal vi nu tecknat med regionen.
 
Kommundirektören har fått ett uppdrag att utreda detta utifrån gårdagens politiska dialog i kommunstyrelsen. Dessutom, det finns ställen i landet där man juridiskt kan särbehandla kommunmedlemmar som bor på öar, detta vill vi undersöka. Marstrand som året runt samhälle är sedan länge länge hotat av de som bara kommer dit en kort period på året. Kan vi underlätta att bo året runt för de som bor på öarna Marstrandssamhället ska vi göra det. Kanske kan det innebära fler mantalsskrivna i Marstrandssamhället, det vore ju bra.

Fler hyresrätter och fler mantalsskrivna i Marstrand skapar ett levande samhälle, och är bästa garanten för fortsatt utveckling av skola, vård och annan basal kommunal service.

Precis som vi satsar på Diseröd, Kärna och Kode, måste vi värna Marstrand som ett levande året-runt samhälle. Då går de som bor där, före de som besöker orten, om det går juridiskt att lösa, det undersöker vi nu.
 
Det är fortsatt pandemihantering, krisledning, hög frånvaro men denna fråga måste vi försöka klara bredvid. Jag räknar med att ärendet kan behandlas på kommunstyrelsen den 26 maj och av Kommunfullmäktige den 1 juli. När en ny taxa kan träda ikraft blir alltså först därefter, så ser de demokratiska processerna ut.
 

Så här ser det uppdrag jag gav till kommundirektören i veckan:

 

2021-04-21, Uppdrag till kommundirektören

Utifrån dagens dialog och redovisat underlag i kommunstyrelsen kvarstår många osäkerhetsfaktorer, juridiska spörsmål, avtalsfrågor med Västtrafik, men de olika simuleringar visar också på möjlig taxeändring för Marstrandsfärjan.
 
Politiskt är det viktigt med ett attraktivt och levande Marstrandssamhälle året runt.
 
Det är politiskt viktigt att underlätta boendet för medborgarna i samhället, oavsett på vilken sida av en färja man bor. Nuvarande taxa har en tudelandeverkan som ska motverkas.
Av dessa skäl är målet att sänka kostnaden för årskort så mycket som möjligt men ändå följa av Kommunfullmäktiges beslut om att taxan för färjan skall vara självfinansierad.
Om en sänkning av årskortet hamnar mellan 2000 kr till 600 kronor skulle föreslås skall förslag till alternativ finansiering finnas med i förslaget, som exempelvis höjd dagtaxa vid högsäsong, höjd taxa för fordon och/eller verksamheter eller ökade åtgärder för minskad fuskåkande.
 
Om det är juridiskt möjligt, ska sänkningen föreslå ett årskort som främjar de medborgare som genom sin mantalsskrivning är direkt beroende av en fungerande och tillgänglig färjeförbindelse.
Hantering av Covid-19 och ordinarie kärnverksamhet går före detta uppdrag, men om det låter sig göras välkomnas politisk behandling i Kommunfullmäktige innan juli.
 
Kommunstyrelsens ordförande
 
Miguel Odhner (s)
Kungälvs kommun
Tel 070-3520101
E-post miguel.odhner@kungalv.se