Regionfullmäktigelistan 2018-2022

Tre politiker

Våra kandidater från Kungälv, Regionfullmäktige Västra Götaland 2018-2022

7 Linda Åshamre, Lärare, Kungälv
16 Fredrik Gullbrantz, Affärsbiträde, Ytterby 
29 Pia Gillerstedt, Arkeologistuderande, Kungälv
34 Mats Frisell, Pensionär, Romelanda
44 Assar Wixe, Studerande, Kungälv
51 Helén Byström, Barnskötare, Kungälv
60 Bernt Lundborg, fd Snickare Kungälv
67 Susanne Jönsson, Undersköterska, Kärna

Ytterligare presentation

Mer om våra kandidater presenteras över tiden fram tills valet. Håll utkik på hemsida och sociala medier. Bå bilden Fredrik Gullbrantz, Pia Gillerstedt och Linda Åshamre, Kungälvs tre toppnamn till regionen.

Beslut

Kandidatlistan beslutades på distriktskongressen 2018-04-08