Nu är det val

Ett val som kommer vara avgörande för ungas framtid. Ett val där varje enskild röst kan vara den avgörande. Avgörande för om vi får en socialdemokratisk regering som satsar på oss unga eller en borgerlig regering som hellre prioriterar privatiseringar.

Klimatet

Att vi lever i en klimatkris är ingen nyhet. Vi måste sluta skjuta problemet framför oss. Det är vi unga som kommer att påverkas allra mest av tidigare generationers passivitet. Det är vi som kommer bevittna länder som ligger under vatten, klimatflyktingkriser och  naturkatastrofer. Socialdemokraterna vill att Sverige skall leda klimatomställningen. Vi skall göra stora gröna investeringar för att skapa tiotusentals gröna jobb och göra svensk industri grön. Kollektivtrafiken skall bli avgiftsfri för gymnasieelever och studenter på sommaren, och de som släpper ut mest – företagen, är de som skall ta mest ansvar.

Bostäder för unga att ha råd med

Alla ska vi någon gång flytta hemifrån, men vi lever i en bostadsbrist. Alla är vi överens om att fler bostäder behöver byggas. Problemet är att ingen ung har råd att bo i de bostäder som byggs. Vi måste bygga bostäder för alla plånböcker. Bostäder som unga har råd med och kan flytta till. Du skall inte behöva köpa din första bostad.

Jobb

Att ha ett jobb är en nyckel till frihet. Det är genom att ha ett jobb som du får din första inkomst och kan starta ditt eget liv. Det är viktigt att vi unga skall få de förutsättningar som krävs för att utvecklas och här behöver samhället ta ett ansvar. Socialdemokraterna vill införa en jobb och utbildningsgaranti för att alla unga skall komma ut i arbete. Vi ska även hjälpas åt i ett samhällskontrakt, där kommun, föreningar och företag ger alla unga som vill, ett feriejobb och en bra start i livet.

Jag vet att det kan kännas hopplöst

Som att ens röst ändå inte spelar någon roll. Som att de som bestämmer ändå bara gör som de vill och inte bryr sig om oss. Det är just därför det blir extra viktigt att vi visar vart vi står. Att vi visar vilka frågor vi unga bryr oss om och vilka frågor som de äldre måste ta på allvar. För vi är framtiden, och allting kommer att gå åt helvete utan oss.

Så gå och rösta! För det är bara vi som avgör vilket Sverige vi vill leva i.

Rösta på Socialdemokraterna!

Sandra Mathiasson 
Ordförande SSU i Göteborgsområdet