Älvområdet tillhör alla

Nalle Johansson

48 år, Kungälv
Solution Specialist
Vice ordförande, Kungälvs arbetarekommun

Frånsett att jag är vice ordförande i arbetarekommunen och ordförande i Kungälvsföreningen så är jag även styrelseledamot i HBT+Socialdemokrater i Göteborg. För mig är allas lika värde en grundsten för ett demokratiskt och väl fungerande samhälle där alla känner sig trygga och välkomna. Jag sitter i styrelsen för Kungälvs Energi, ett uppdrag jag tycker mycket om.

Älvområdet tillhör alla

När staden förnyas och kexfabriken flyttar utomlands vill jag att kommunen tar tillvara på möjligheten att öppna upp hela älvstranden för medborgarna.

 


Se fler texter av Nalle

 

Visningar: 433