Modulfrågan – en Socialdemokrat hade fått avgå

Det är bra att visa den Socialdemokratiska etiken och moralen, folk behöver känna igen sina Socialdemokrater. Inom Socialdemokratin finns en stark känsla, ständigt samtal om rätt och fel, med en självsorterande process som löpande ska säkerställa förtroendet för Socialdemokratins folkvalda och ledare. Det kan gälla frågor om trakasserier, brottslighet, arvodesfusk eller gravt misskötande av uppdrag. Ibland gör Socialdemokrater fel, så är det och det brukar få konsekvenser.

Socialdemokrater får ofta skulden för allt

Men många tror att allt som är fel, dåligt eller kasst är Socialdemokraternas fel, så är det inte. I fallet med modulfrågan har dessutom ansvar tagits och ursäkt framförts offentligt av annat partis företrädare om att beslut togs i övermod bortom förankring, offentlighet och strid med regelverk, där avtal blev juridiskt bindande kring moduler som aldrig levererades, vilket fick negativa konsekvenser för medborgarna.

Socialdemokraternas syn på modulfrågan och agerande berättas här av Socialdemokraten Susanne Jönsson, skälet är att medlemmar undrar och om medlemmar undrar, då undrar medborgare. Vi tror det är bra att berätta lite mer hur Socialdemokratin fungerar i detta läget.

Nedan insändare i Kungälvsposten 28/2-2019

En socialdemokrat hade fått avgå

Bengt väcker frågan om moduler i KP i förra veckan, många undrar kanske fortfarande hur det gick, vem var ansvarig, har det utkrävts något ansvar?

Ansvarig politiker Morgan Persson (partiledare Utvecklingspartiet), då ansvarigt kommunalråd för samhällsbyggnad/fastigheter, har bett om ursäkt offentligt i såväl Kungälvs-Posten som GP för att han utan rätt att göra så, under radarn i hemlighet, skrev under det juridiskt bindande för modulerna som sedan aldrig levererades och kostade massa pengar.

Som jämförelse, om Socialdemokraternas kommunstyrelseordförande hade varit den som gjort detta, hade denne socialdemokrat fått avgå direkt. Så fungerar det inom socialdemokratin.

Nu efter valet, har Utvecklingspartiets ledare avgått, slutat med politik och bytt parti och gått över till Liberalerna. Även ansvarig chef på förvaltningssidan har slutat som tjänsteman i Kungälv. Ansvarsutredning har gjorts på uppdrag av Socialdemokraternas kommunstyrelseordförande, men ingen kan personligen ställas till svars för den ekonomiska skada kommunen led. Kostnaden har hanterats och skrivits av i samband med 2018 års resultat på + 76 miljoner kronor för kommunen.

Det kan tålas att sägas att kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande blev så förbannad när han fick reda på affären att han drog in allas delegationsrätt under en period till dess att alla regler, delegationsordningar och beslutsordningar var helt genomgångna och förändrade med exempelvis många fler stickprov för att det inte ska kunna hända igen. Aldrig någonsin i Kungälvs historia har andra politiker och kommunens chefer fått sin rätt att besluta indraget.

Måtte detta inte upprepas igen. Men det är svårt att värja sig från sådant som sker bortom det offentliga.

Susanne Jönsson
Socialdemokrat

Här är länk till lokaltidningen, Kungälvsposten i frågan.

Vill du svara på insändaren?
Använd Kungälvspostens insändarformulär – du hittar det här.