Det nya läget framåt förstärks

För exakt ett år sedan skrev jag att våren knackar på dörren och att Kungälv har ett nytt läge framåt. Under året har storheter som Kongahälla Center och Kungälvs nya sjukhus invigts, planeringen för nya skolor med idrottshallar för alla är nu på gång i Kode och Kärna, dessutom  idrottshall i Diseröd. I Marstrand planeras seglingsarena och i nya Kungälv ett högre hus med hotell och skybar liksom vi lyser på möjligheterna att på riktigt bygga samman Kungälv och Ytterby med ett modernt idrottscentrum.

Bokslutet är starkt

Det som sker nu är att Kungälvs nya läge framåt förstärks, även ekonomiskt. I bokslut 2018 blev resultatet +76 miljoner och då kunde vi för första gången sedan 2013 klara balanskravet utan att ta av sparade medel för att klara pensionerna. Förra veckan redovisades bokslutssiffrorna 2019 om +111 miljoner. Verksamheterna är äntligen balans, så är det inte i alla kommuner. Det är starka siffror och i nivå vad Kommunfullmäktige beställt.

Tillsammans med medarbetare

Resultatet ska tillskrivas kommunens medarbetare – som tillsammans med chefer, fackliga företrädare och ibland föreningar eller privata utförare, hittat fram med nya lösningar och smartare arbetssätt. Inte smärtfritt men rättvist, då en god ekonomi alltid är grunden för en bättre välfärd – för alla. Detta har klarats med den största procentuella befolkningsökningen i hela Göteborgsregionen. Dessutom har vi nyinvesterat nära 300 miljoner i förskolor i Kareby, Diseröd, gruppboende, LSS, VA, cykelbanor och samtidigt amorterat ned lån med 175 miljoner.

Vårt läge förstärks

Heltidsanställningarna ökar, personalomsättningen minskar och sjukskrivningarna är nästintill oförändrade. Nya medborgarna har till 83 procent kommit i arbete eller utbildning och försörjningsstöd ligger still. Dessutom har brotten minskat och staten vill öka statsbidragen till välfärden, det behövs.

Jag gillar Kungälv

För även om Kungälv har många problem och allt inte är bra eller perfekt på något sätt, för så är det – så måste jag som pappa till två barn, medborgare, Kungälvsbo och som kommunstyrelsens ordförande säga att jag gillar Kungälv.

 

Kommunstyrelsens ordförande
Miguel Odhner (S)