Kungälvs Socialdemokratiska Arbetarekommuns årsmöte

ak film årsmöte

Stor debatt kring motioner – stopp för politikerfallskärmar, ökat stöd till barns psykiska hälsa och inför hög skatt på de som tjänar pengar på pengar var några av förslagen som beslutades.

Många satt uppkopplade, men nära 40 medlemmar valde att delta i debatten på ett pandemisäkrat årsmöte för Socialdemokraterna i Kungälv.

Som Socialdemokrat och medlem i Sveriges största parti kan du lägga direkta egna förslag som behandlas demokratiskt inom partiet. Och medlemmarna hade skrivit många motioner som bifölls exempelvis att avskaffa politikers dubbla fallskärmar, stärka BUP för barn ungas psykiska hälsa, elevdemokrati, klimatpolitik och rätten till skolhälsovård alla dagar.

En motion om Jämlikhetslöftet bifölls i väldigt många attsatser men det blev votering om tre att-satser. Efter en lång debatt med en rad talare, inte minst SSU:are, drev medlemmarna igenom efter votering att Socialdemokraterna vill införa en progressiv kapitalskatt och återinförande av en arv- och gåvoskatt i Sverige.  Debatten var också lång om möjligheten att införa obligatorisk förskola från 2 år, här fick dock motionären avslag. Motionerna kommer gå vidare till partikongressen.

Ett förslag om förkortad arbetstid beslutades även här efter votering, inte sändas till kongressen, utan endast till riksdagsgruppen för kännedom, då det är många som idag inte får ihop sin tid med arbete och småbarn.

Leif Johansson mötesordförande

I övrigt behandlade årsmötet sedvanliga frågor och till mötesordförande valdes Leif Johansson från Kungälv, tidigare kommunstyrelsens ordförande. Gruppledare Ingela Rossi redovisade kommunalgruppens verksamhet för 2019 och hur samarbetet i Kungälvstrion fungerat under året. Årsmötet beslutade godkänna utan anmärkningar såväl verksamhetsberättelse som ekonomisk berättelse. Årsmötet beviljade därmed styrelsen ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

Flera ledamöter sitter kvar i styrelsen, men nyval gjordes.

Till kassör valdes Leif Håkansson

Som ledamöter på två år valdes

William Hult, Mona Haugland och Nalle Johansson

Som ersättare på ett år valdes, Fredrik Gullbrantz, Amanda Jensen, Bengt Ludvig, Fredrik Schandorff, Ing-Britt Adiels, Jonas Andersson och Kjell Åke Åkesson

Till revisor valdes Bernt Lundborg och Camilla Haag.

Till valledare valdes Jonas Andersson

Till Kyrkovalledare valdes Fredrik Schandorff

Till internationella kommittén valdes, Kennet G Forslund, Lars Gustafsson, Bengt Ludvig, Anne Lise Lindström, Eva Strandberg samt Myriam Gray Ponce

Till Pensionärskommittén valdes Mona Haugland och Lena Schandorff.

 

Pressreferens Miguel Odhner/Nalle Johansson