Kungälvs kommun har fått en kulturplan !!!!!!

Kommunfullmäktige antog den 3 september 2020, efter en timmes intensiv debatt Kungälvs nya Kulturplan!

För Socialdemokraterna är frågan om kultur viktigt! Därför, äntligen!

Planen tar med alla ålderskategorier och framhåller vikten av kultur och dess möjligheter att integrera människor nysvenskar såväl som nyinflyttade. Bygger på nationella och regionala kultur strategier.

Samt är lättläst hoppas att ni läser den 😊 här har du en länk :

Socialdemokraten Ingela Rossi Kultur är ordförande i Kultur och Fritidsberedningen som har arbetat ,omarbetat och fått planen återremitterad. Så efter 1 år och 7 månaders slit så var slutprodukten i Kommunfullmäktige.

Tyvärr velade både Kristdemokrater och Sverigedemokrater, de ville återremittera planen.

Gun-Marie Daun  ledamot i Kommunstyrelsen för KD satt tyst, men hennes parti var inte nöjda. Det kan bero på att beredningen redan ändrat till Kristdemokraternas önskemål.

Förvaltningen hade synpunkter som vi tog med i planen. I övrigt ansåg en enig beredning att arbetet var klart när vi på sista mötet innan sommaren och skickade upp kulturplanen till KF.

Döm om min och övrigas förvåning när även Sverigedemokraterna ville återremittera, under 1 år och 7 månader har SD inte sagt ett knyst om att de varit missnöjda…….

Så alla övriga partier och alla beredningsledamöter i salen var uppe och ifrågasatte både KD och SD. Det känns lite som plakatpolitik, eller vill de ha en annan kultur, en icke fri kultur i Sverige?

Som beredningsledare är jag i övrigt väldigt nöjd med innehållet i planen och väldigt glad över de positiva bemötande densamma fick av övriga partier här vill jag särskilt framhålla Liberalernas uttalande där Kommunalrådet Elisabet Mattsson  verkligen lovordade planen och det arbete vi gjort.

Oppositonsrådet sa bla att det var en plan som gav Kommunstyrelsen stora möjligheter att arbeta då inga detaljer var med utan det fanns rum för att kunna få till ett verkligt bra kulturarbete i kommunen.

Beredningsledare Kultur & Fritid

Ingela Rossi