Kungälv och Sverige är inte jämställt

Idag är det internationella kvinnodagen

Jag måste dystert konstatera denna internationella kvinnodag att Ukraina-kriget och coronapandemin har försämrat situationen för världens flickor och kvinnor. Pandemin har fått stora konsekvenser för arbetet med att bygga en mer hållbar värld – och för flickors och kvinnors möjlighet att fullt åtnjuta de mänskliga rättigheterna.

Den tidigare positiva utvecklingen, i form av minskad fattigdom och hunger, skolgång för både flickor och pojkar samt rent vatten och tillgång till toaletter för allt fler, har brutits. Ökad fattigdom, stängda skolor, mindre utbildning, fler barnäktenskap är sådant som ökar i pandemins internationella spår och det drabbar flickor och kvinnor mer.

Allas lika rätt

Jag vill ha ett samhälle där vi står vi upp för allas rättigheter. Oavsett om du är man eller kvinna, pojke eller flicka. Jag blir förbannad när jag läser rapporter, pratar med föräldrar eller hör lärare berätta om situationer då flickor trycks ner i skolan pga att de är just flickor, här krävs att du och jag som förälder är den vuxna och jämställda i rummet varje enskild dag, hemma, på jobbet och relation med andra.

Vi bor i ett av världens mest jämställda länder

Jag är så stolt över att vi har en riktigt rejäl statsminister, klok, kompetent och dessutom kvinna, inte en dag försent. Jag gillar tala om den Svenska föräldraledigheten, när jag möter människor från andra länder tittar de på mig som jag vore från en annan planet.

Det är en resa som har tagit oss lång tid och varje steg har varit en kamp ekonomiskt, socialt och inte minst politiskt. Den kampen fortgår.

Margareta Winberg

En av mina mest betydelsefulla och ideologiskt viktiga jämställdhetslärare, är och var min tidigare chef, Margareta Winberg som minister och ordförande för S-kvinnor. Många är de kvinnor inom arbetarrörelsen som spelat och spelar roll för min och så många andras syn på jämställdheten.

För mig kan vi aldrig uppnå jämlikhet i ett samhälle och vi inte har jämställt. Kvinnor är fortfarande ekonomiskt förfördelade och utsätts fortfarande för våld. Detta kan aldrig accepteras och skall med alla medel nedbekämpas.

Bokslut 2021

Bokslutet 2021 för Kungälv visar att vi är på rätt väg, även om det går sakta, så går det åt rätt håll, att knäcka den ojämnställda arbetsmarknaden och stänga arbetstidsgapet mellan män och kvinnor. Det ska vara lika självklart att män och kvinnor arbetar, de ska arbeta lika mycket och deras arbete ska värderas lika högt. Ofrivilliga deltider som oftast drabbar kvinnor ska elimineras.

Kvinnor misshandlas till döds

Våld i hemmet är vanligt ute i världen, enligt FN beräknas att endast hälften av världens kvinnor ha rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Kvinnor misshandlas även i Kungälv. Ett 10 tal kvinnor misshandlas till döds varje år i Västra Götaland. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, det är också en viktig del av arbetet att bekämpa den grova brottsligheten.

Därför arbetar vi hårt i kommunen på förebyggandesidan, vi stärker skyddet för utsatta, sträcker upp organisationen och kompetensen i kommunen och det är också bra att S-regeringen skärper straffen för förövare.

99 punkter

För mig som Socialdemokrat känns det bra att min S-regering förra året la fram ett åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Det har 99 punkter. Två av de viktigaste punkterna är att både medlen till mäns våld mot kvinnor och medlen till tjej- och kvinnojourer permanentas. Det gör att både politiken och jourerna kan arbeta långsiktigt mot våldet – både med att förebygga och att skydda.

En annan jämställdhetsfråga som sällan partier som SD eller KD med flera funderar så mycket på är att familjer med ensamstående föräldrar, oftast en kvinna, som i högre grad är fattiga än andra familjer. De funderar sällan på hur dessa familjer med mammor ska få en tryggare ekonomisk situation.

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för jämställdheten

Mitt svar är att vi måste ta tillbaka kontrollen över välfärden. Vi ska ha robusta trygghetssystem som gör att människor kan klara sin försörjning även om de blir arbetslösa eller sjuka. Det är bra att Socialdemokraterna förstärkt a-kassan och sjukförsäkringen. Att vi höjer vi pensionerna. Grundtillägget som regeringen föreslår innebär att omkring en halv miljon pensionärer får 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. 80 procent av dem är kvinnor.

Därför behövs särskilda insatser inte minst för utrikes födda kvinnor som ofta står längre från arbetsmarknaden än andra. Vi har den sortens projekt i Kungälv, för kvinnor, det behövs och det är jag stolt över. Jag vill att de ska ha samma chans att göra samma resa som kvinnor i Sverige gjorde på 1900-talet. Arbete och egen försörjning har också betydelse för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Ekonomin ska aldrig vara ett hinder för att lämna en våldsam relation eller en miljö med hedersförtryck. En egen inkomst gör det möjligt att välja hur man vill leva och vem man vill leva med.

Härskartekniker

Jag gillar att i torsdags på Kommunfullmäktige välkomna Vänsterpartiets förslag till utbildning kring manligt och kvinnligt gällande härskartekniker, ämnet kommer aldrig bli inaktuellt, vare sig i politiken, hemmet eller på fritiden. Vi har det mesta och det bästa framför oss.

Man får göra det man kan, där man verkar och där man står, men så vill jag ha mitt Kungälv och mitt Sverige.


Miguel Odhner (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Mobil: 070-352 01 01
                                                                                                         E-post: miguel.odhner@kungalv.se

 

Träffar: 114