Intresserad av studier?

Studier

Läs gärna vår Studiefolder

Är du intresserad av någon av dessa utbildningar som nämns i foldern eller har ett eget förslag på studiecirkel anmäl detta till studieorganisatören i arbetarekommunen.

Vill ni i er förening hålla en studiecirkel meddela även det till studieorganisatören för registrering hos ABF. Datum för studiecirklarna fastställs när det finns minst tre anmälda till dessa. Ledarskapsutbildning steg 1 startar under hösten, se separat information.

Studieorganisatör Kungälvs AK

Helén Byström
helenbystrom@gmail.com

Mer studier

Information om distriktets studier finns på www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/category/studier/
På Socialdemokraternas Studieportal kan du läsa mer om partiets olika studier, www.socialdemokraterna.abf.se

 

 

Träffar: 362