Interpellation till Sverigedemokraterna, Victoria Dahlqvist

Är alla medborgare lika mycket värda? 

I Kungälv behandlas Sverigedemokraterna som alla andra partier. Lika mycket insyn, lika mycket delaktighet i alla möten, liksom tillgång till allt underlag. En rättvis och jämlik behandling.

Men när Sverigedemokraternas budgetmotion redovisas, då försvinner rättvisan och den jämlika behandlingen, då är plötsligt inte alla medborgare lika mycket värda, några medborgare ska särbehandlas och särredovisas offentligt. 

Det föranleder några frågor:

·        Varför väljer Sverigedemokraterna att offentligt redovisa lägenhetsnummer i sin budgetmotion samtidigt som man talar om ”en politik som knuffar undan Kungälvsbor”. Är det inte så att alla som bor i Kungälv är just Kungälvsbor?

·        Varför vill Sverigedemokraterna ”löpande redovisa den kommunala kostnaden som härrör mottagande av nyanlända och asylsökande” istället för att komma med konkreta förslag om hur Kungälv lyckas få ut ännu fler än 80 procent av våra nya medborgare i arbete och utbildning som klaras idag? Företagen, skolan och omsorgen behöver ju folk som vill jobba?  Och varför vill Sverigedemokraterna endast redovisa kostnaderna?

·        Då Sverigedemokraterna från talarstolen basunerar ut ”har bidragsberoende bland utrikes födda dubblerats och uppgår idag till över 50 procent av Kungälvs totala försörjningsstöd” så undrar man över hur Sverigedemokraterna fått fram denna fakta? Ärenden för försörjningsstöd är sekretessbelagda och juridiskt kan man fråga sig om det ens är lagligt att upprätta listor utifrån grupper och etnicitet, är sådant inte viktigt för Sverigedemokraterna?

·        Varför är det viktigare att angripa kommunens nya medborgare än att angripa systemfel, byråkrati eller dålig ledning och styrning av kommunal verksamhet?

·        Sverigedemokraterna har föreslagit att Kungälv ska bryta mot lagen och bli rättshaverister. Alla kommuner måste ta emot nya medborgare. Sådan är lagen. Är det inte viktigt för Sverigedemokraterna att följa lagen?

·        Kungälvs kommun har numera stigande ekonomiska överskott. Över 140 kommuner har problem med sin ekonomi, i Kungälv har vi ett överskott på över 100 miljoner. I detta läge talar Sverigedemokraterna om att ”vi sjunker som en sten till havets botten”. Varför?

·        Det är tydligt att Sverigedemokraterna vill göra skillnad på medborgare och medborgare. Den stilla fråga som infinner sig, vilken är nästa grupp av medborgare att särredovisa, särbehandla och konstruera ekonomiska argument emot? Är det Kungälvsbor med en funktionsvariation, våra äldre eller vilka medborgare är nästa grupp?

Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande
Kungälvs kommun

Träffar: 684