Hur att tala inför andra!

Socialdemokraterna Kungälvs kul(tur) kommitté har påbörjat en ny studiecirkel i samarbete med ABF

En första träff i en talarcirkel

Jag har varit på min första träff i en talarcirkel. Det var en mycket positiv upplevelse. Mina intryck var att det finns en stark önskan att behärska den svåra konsten att tala inför en större skara människor. Att TALA inför publik, medför ofta en stor påfrestning för både kropp o själ. Med denna cirkel hoppas jag lösa ett antal knutar som kan hjälpa mig med detta.

Ett stort tack till Linda och ABF som hjälper mig med detta.

Owe

Träffar: 167