Historisk satsning på äldreomsorg i Kungälv

Bra där, det va en fet satsning på äldreomsorgen i Kungälv!

För både du och jag vill ju att medborgarna i Kungälv ska kunna lita på kommunens vård och äldreomsorg. Du ska känna dig trygg när man blir lite skröplig på äldre dar.
Kan inte annat än gratulera oss, det är en riktigt stor, historisk fet satsning på äldreomsorgen i Kungälv som i veckan kommer från Stockholm, det behövs. Det ger Kungälv över 30 nya friska miljoner till äldreomsorgen på olika sätt (se nedan) nästa år och nästan lika mycket i ökat generellt statsbidrag, bra där av Socialdemokraterna, utifrån alla kompromisser man måste göra för landet när vi bara har ca 30 procent rösterna bakom oss (det var ju länge sedan S bestämde själva i detta land).
Får faktiskt hålla med statsministern, det här är en ”sjujäkla satsning”, återigen, det behövs. För även om vi i Kungälv är skickliga och har hållit smittan borta så har pandemin har blottlagt allvarliga brister i Sverige, fler har fattat hur saker hänger ihop, och att ett av de mest grundläggande problemen handlar om otrygga anställningar och låga löner i äldreomsorgen. De äldre besöks ofta av olika personer varje dag, någonting som skapar både otrygghet och i värsta fall bidrar till smittspridning. Så pengarna är välkomna!
Kort sagt, ska våra äldre få en trygg ålderdom behöver förutsättningarna för vårdpersonalen stärkas. Målet är alltid för mig, är att folk ska vara trygga i vården, alla ska få en bra vård och omsorg, den vård och omsorg de behöver, oavsett storlek på plånboken.

Vad innebär satsningarna för Kungälv?

Vi behöver analysera statsbidragen mera, men vad innebär detta då för Kungälv så långt?
 
• Kungälv har nu fått besked att vi får en permanent kvalitetshöjande statlig satsning på kommunens äldreomsorg med hela 18,6 miljoner. Det är ganska många undersköterskor och vårdbiträden 😊, vi får se, vi får exakt info i budgetproppen som kommer den 21 september. Det jag vet är att medlen ska användas inom äldreomsorgen och fördelas av Socialstyrelsen enligt en fördelningsnyckel baserad på andelen kommuninvånare som är 70 år eller äldre och vi har ganska många +70 i Kungälv 😊.
 
• För 2020 och 2021 trillar det dessutom ner 15 miljoner i äldreomsorgslyftet där vi ger ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. S-regeringen betalar här kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier under 20/21. Bra där, hade ett möte i stadshuset i 40 minuter med en ledsam ensamstående mamma i Kungälv som är en av våra timmanställda som inte hade råd att gå på utbildning till undersköterska under 2020 och 2021. Nu kommer den möjligheten, tack Sossarna!

Nya pengar till sjukhusen – dags att kapa köerna och öppna avdelningar? 

Sedan får även regionerna egna pengar till sjukhusen, pengar som motsvarar kostnaden för cirka 6 000 sjuksköterskor under ett år.
Det är ju bra, då kanske det finns pengar att öppna alla avdelningar på det nya sjukhuset och kapa köerna som byggt upp under pandemin.

Socialdemokraterna höjer generellt statsbidrag till välfärden

Dessutom föreslås det generella statsbidraget till kommuner öka (jag gillar mest generella statsbidrag), oavsett, det innebär för nästa år ca 30 miljoner mer till Kungälv i en budget på 2764 miljoner totalt för 2021. Dessa pengar gör att vi S som samarbetar väldigt bra med M och C i Kungälv lättare kan nå våra ekonomiska och politiska mål. Vi kan, i en lågkonjuktur som pandemin ändå innebär, nå en något mjukare men stark och säker budget för att ex klara investeringar i nya äldreplatser, LSS platser etc och kunna sätta av medel för konjunkturinsatser då inte minst ungdomsarbetslösheten på några få månader fördubblats. Här behövs nyföretagande, utbildning och nyinvesteringar!
Men det får vi titta vidare på i kommunstyrelsens budgetarbete som nu startat på allvar inför 2021. Jag gillar politiskt samarbete och mer pengar till kommunerna, för det är där välfärdens kärna ändå hanteras på riktigt.

Bra för pensionärer också

Slutligen, S-tort plus till höjda pensioner + sänkt skatt (inte bara för låginkomsttagare) utan självklart också för pensionärer (sånt gjorde aldrig SD , KD och andra borgerliga partier när de styrde, de sänkta bara skatten för de som jobbade och behandlade pensionärerna orättvist), bra där sossarna! 
Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande
Kungälvs kommun
Tel 070-3520101
miguel.odhner@kungalv.se