Företagens nöjdhet ska öka mer

Kungälv är den kommun i Göteborgsregionen som har förbättrat sitt resultat mest sedan mätningen startade 2012. Bra där, hellre lite bättre varje år än tvära kast i företagsklimatet och kommunal service, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner

Många medarbetare och engagerade chefer inom myndighetsområdet inte minst, kan sträcka på sig, Kungälv ligger i topp på bygglov och hyfsat på flera områden. Om företagen upplever det enkelt att få service, stöd och lov, då stimuleras investeringar, tillväxt och fler jobb, det hänger ihop, så enkelt är det.

Jobben är för mig den viktigaste frågan, liksom stoltheten över vår kommun, våra medborgare, företag, föreningar och personal med hantverk. Att det är attraktivt att leva, bo och verka i Kungälv.

Inte nöjd – bara att jämföra med de bästa duger

Nöjd, nej, vi kan självklart ännu bättre och vi har långt långt kvar innan vi kan jämföra oss med de bästa i landet! Inget annat duger för en kommun som Kungälv, med den högsta befolkningsökningen i Västra Götaland förra året inklusive den största handelsökningen i hela landet förra året.

Jag är nöjd med en sak, att jag skrivit in att vi politiker MÅSTE träffa företag i arbetsbeskrivningarna för kommunalråd. Att vi betydligt ökat antalet företagsbesök, möten och kommunikation med olika strukturer i näringslivet. Det finns inga lagkrav på detta, men det avgör företagsklimatet om vi förstår, man blir sedd och hela tiden utvecklar och förbättrar.

Kort sagt, denna undersökning visar att nöjdheten ökar om det finns och ges tid till samtal. Bra också att vi ligger hyfsat på upphandlingssidan då vi gjort en del infoinsatser och kan göra än mer, kommer lyfta frågan om hur vi handlar varor och tjänster mer lokalt på kommande frukostmöten, det handlar inte minst om robusthet, ja vi har mycket framför oss.

Sänkta avgifter för företag

Förra veckan släppte vi tillsynsavgifter för krögare och andra då det inte är rättvist att behöva betala taxor när man inte får ha öppet enligt tillstånd. Vi gör det för vårt näringsliv. En liten sak, steg för steg, vecka för vecka.

Ny Näringslivsstrategi

I höst kommer den nya Näringslivsstrategin 2035 som vi jobbat fram tillsammans med företagen, den ska ytterligare öka Kungälvs attraktivitet för mer företagande och jobb.

Regeringen gör sin del

Kan inte heller passa på att säga att utan vår finansminister med den pandemihantering vi haft och de över 400 miljarder som pumpats ut i vårt land nu under denna historiska kris, hade krisen varit betydligt djupare, det ser vi i många andra länder. Så vi kämpar på, tillsammans.

Vaccin, vaccin, vaccin !

Ps. Detta är en riktig undersökning på det sättet att den bygger på de som verkligen varit i kontakt med kommunen, inte vad man tycker. Läs gärna mer här

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (s)