Vi lever i en ovanlig tid

Tal till medborgare och personal med anledning av Corona-virus vid Kommunfullmäktiges möte den 2 april 2020

 

 

Vi lever i en vanlig men ovanlig tid. Detta är en påskteckning jag fick av min dotter.  

Skräckbilder om världspandemin kommer i Tv varje dag.  

Många länder har gjort en fullständig – lockdown – inte Sverige! 

Min biologiska pappa från Spanien sitter som 72-åring inläst i en lägenhet, går han ut får han 1000-tals kronor i böter, hans största skräck är att telefonen skal gå sönder för han får inte gå till telefonaffär och laga den.  

Det är en lock-dowm. 

Och det beror på dig hur det går.  

För var och en är berörd.  

Och var och en av oss har ett ansvar.  

Vårt gemensamma uppdrag är att skydda äldre och utsatta grupper. 

Det är en prövande tid, överallt görs uppoffringar i vardagen.  

Från och med i fredags är det förbjudet att träffas mer än 50 personer.  

Nu kommer nya regler för att handla säkert, åka säkert och röra sig säkert.  

Hela samhället mobiliserar! 

Och det behövs.  

De som står där längst framme är vårdens och omsorgens personal  – de står i frontlinjen.  

Skall de klara sitt jobb trygg och säkert 

Skall de klara sitt stora uppdrag de har framför sig  

Skall de klara ge alla patienter vård efter behov och i rätt tid 

Då måste var och en av oss ta ansvar för att minska och dämpa smittspridningen. 

Ingen av oss är undantagen – alla måste bidra.  

Det här handlar om solidaritet, plikt och ansvar. Alternativet är fullständig lock-down.  

Låt mig ge dig som Kungälvsbo lite korta siffror så du förstår vad vi pratar om.  

Kungälv har än så länge en god beredskap och kontroll.  

Lite kort fakta om nuläget 

  • Kungälv har i dagsläget ett fåtal smittade som är utskrivna från sjukhus inom hemtjänst. Då vidtas alltid försiktighetsåtgärder. Hur det ser ut nästa vecka eller imorgon vet vi inte.  
  • Just nu har Kungälv heller ingen smitta hos brukare på gruppboenden eller våra äldreboendenVi har haft misstanke och larm och gjort tester men just nu är läget ingen smitta.   
  • Vi har också haft någon bland anställda som haft smitta, men där har man också vidtagit åtgärder.  

Återigen – hur det ser ut nästa vecka eller imorgon vet vi inte. 

Det vi vet är att det mesta har vi framför oss, fler kommer bli smittade, människor kommer avlida.  

Varför för vi detta, vilka är det vi skall skydda?  

70-79                  4576 medborgare 

80-89                  2328 medborgare 

90+                      542 medborgare 

Vi ska tillsammans skydda 7446 äldre över 70 år – det är det detta handlar om 

Hur ser det ut inne i kommunen? De som gör jobbet? 

522 jobbar på våra äldreboenden – dygnet runt varje dag 

417 jobbar inom hemtjänsten – dygnet runt varje dag 

247 jobbar inom LSS och 137 inom HSV – varje dag dygnet runt 

Dom här, totalt 1323 anställda sliter varje dag inom vården, dom tar redan idag hand om nästan 2000 personer (1 945 brukare LSS/Äldresomrosg med beslut)  

Då förstår vi varför vi skall skydda 7446 + 70 medborgare nu.  

Dom, och det är oftast tjejer, är både erfarena, modiga och oroliga. Det är dom som är den yttersta frontlinjen.  

De är dom som ska rädda dig när du, din mormor, mamma, pappa, farmor eller släkting blir sjuk.  

Dom kan detta, med sjukdomar, när folk lämnar jordelivet, det kan detta – det är på dom det beror.  

Men du tänker kanske jag är frisk det berör inte mig – det gör det visst.  

Jag antar att du känner någon äldre – som du dessutom tycker om?   

Om du inte känner någon äldre kanske du känner någon yngre som tillhör riskgrupperna där man har underliggande obehandlade sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes?  

Om du inte känner någon eller känner något så känn i så fall till att smittskyddslagen gäller dig med.  

Det viktigaste du kan göra som Kungälvsbo är att ta rekommendationer på allvar.  

Du ska begränsa dina social kontakter 

Du ska göra det nödvändiga men inte det andra.  

Du ska undvika kollektivtrafik och stora samlingar i trånga lokaler, hålla avstånd inne och ute.   

Du ska bara göra det nödvändiga med att handla i butiker, även i apotek, mataffärer eller vistas på platser med mycket människor.  

Du ska undvika alla onödiga resor.  

Fira påsk genom att vara hemma – koppla upp dig om du är ensam, gör det där telefonsamtalet, finn en ny väg i en tid av prövning för var och en.  

Även om du känner dig pigg och frisk åk inte bort från Kungälv och kanske belasta sjukvården där eller kanske sprida smitta 

Och till era släktingar eller andra som vill komma till Kungälv över påsk gäller det omvända.  Funder om, enligt smittskyddslagen skall alla onödiga resor undvikas. Det är på oss det beror.  

Var och en rustar för att klara den långa tid av prövning vi har framför oss, fler kommer bli smittade, fler kommer lämna jordelivet  – men vi kommer klara det – tillsammans skall vi få samhället att fungera.  

Vi kommer inte bryta mot lagen och inte ge folk vård om de kommer hit, vi kommer inte heller säga nej om Kungälvs sjukhus behöver vår vårdpersonal. Vi följer lagen och vi gör vårt bästa men det bygger på att du därute följer rekommendationen.   

Skyddet av befolkningen påverkar alla, vi ser hur småföretagares livsverk går i kras, hur föreningar går på knä.  

Den oro, ohälsa, olycka och konkurser och varsel som följer med arbetslöshet känner vi väl 

Därför sätts paket på paket in, för enskilda medborgare, för företag, för idrotten och idag kom ett stort paket till kommunens kassa, det behövs, det är många miljoner och varenda en är välkommen 

Det mesta har vi alltså framför oss.  

Men människosläktet är inte skapt för att lägga sig ner och ge upp.   

Vi kommer ta oss igenom detta.  

Vår land har resurser, vi är välutbildade, vi är ansvarstagande, vi är kloka.  

Och det kommer en tid efter krisen – följ regelverket – stöd dina lokala företag. Handla lokalt, handla on-line.  

Är du äldre och inte vet hur du skall få hjälp, ring till kommunen så hjälper vi dig.  

Och som medborgare ska du veta – din kommun står på tå för dig 

Vi politiker samarbetar på riktigt för alla känner ansvaret.  

Vår personal är fantastiska, städare, sopkörare och lärare. Vi har förberett oss, vi har dubbel bemanning i olika grupper i olika lokaler för att klara vatten och el. Vi har över 1000 personer inom kommunens egna organisation som är beredda att hjälpa till.  

Vi i kommunen, vi 4000 anställda gör nu allt vi kan för oss 46 000 som bor och verkar i vårt älskade Kungälv.  

Vi förbereder oss för det som kommer, än fler äldre och utsatta som behöver vård och omsorg.  

Alla har brist, länder, städer, kommuner på skydd nu – men vi tar emot och använder det vi kan för att vara förberedda. 1000 visir & 8000 munskydd tillverkas

Vi förbereder oss för det som komma skall 

De gör sitt jobb, vi litar på att du som medborgare nu gör ditt jobb.  

Tillsammans skall vi skydda utsatta grupper och våra 7446 äldre över 70 år  

Hjälp varandra – gör bara det nödvändiga – inte det andra 

Jag vet att du som Kungälvsbo tar ansvar.  

Vi kommer klara denna krisen också.   

Tack för att du lyssande 

Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande