Brottens orsaker ska stoppas tidigt

Poliser pekar

Samhällets kamp mot kriminaliteten ska vara skoningslös och samhället ska vara starkare än de kriminella. Kampen mot brotten och brottens orsaker är kompromisslös. Alla bostadsområden ska vara trygga och livsvillkoren i utsatta områden ska förbättras.

Ett hot mot det demokratiska samhället

Brottsligheten utgör ett hot mot det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. För att komma tillrätta med kriminaliteten krävs många olika åtgärder, på många olika områden. Det handlar både om brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder, både om höjda straff och bättre skola och både fler poliser och fler socialsekreterare. Det räcker inte med att bekämpa brotten, vi måste också bekämpa brottens orsaker

Tidiga förebyggande insatser

Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Det mest effektiva sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre; en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, möjlighet att flytta hemifrån. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang.

Samhället ska aldrig stå passivt

Rättssamhället ska alltid reagera kraftfullt mot brottslighet. Den som begår brott ska räkna med kännbara straff. Polisen ska ha tillräckliga resurser och verktyg för att kunna klara upp brott. Vi Socialdemokrater har höjt ett 70-tal straff, bland annat för misshandel, narkotikabrott, grov kvinnofridskränkning och vapenbrott. Vi har infört samtyckeslagen och höjt straffen för sexualbrott. De som döms ska delta i behandling i fängelse. Samhället ska aldrig stå passiv medan människor får sätta livet till i kriminella uppgörelser.

 

Camilla Haag
Ordförande Socialdemokraterna i Kungälv

 

 

 

 

Träffar: 163