1 Maj 2016 – Tal av Pia Gillerstedt

1:a majtåg 2016

Mötesdeltagare, Kamrater, 1a maj-firare!

Det är en ära att få vara här som en av dagens talare.

Vi har som Socialdemokrater kommit långt med den gemensamma välfärden, men vi är inte klara. Vi har i många fall inte tagit tillvara på varje individ vilket är en av de utmaningar vi står inför.

Allas lika värde

Vi är alla unika individer med samma människovärde. Tyvärr är inte detta den bild som tonar upp sig när man ex följer debatter i sociala medier, när man följer nyheter kring flyktingströmmar, eller när vi nu med förtvivlan kan se att delstater i USA inför lagar som direkt diskriminerar transpersoner.
Kärnan i vår politik är att skapa en bättre framtid för alla, utan att exkludera någon. För att lyckas med detta behöver varje individ ges möjlighet till en bra utbildning, ett motiverande arbete och en betydelsefull fritid.
Vi socialdemokrater står upp för allas lika värde och kräver att ingen individ någonsin känner sig exkluderad. Det kan handla om myndighetspapper där en familj förutsätts bestå av en mamma och en pappa. Ingen skall behöva dölja deras sanna identitet eller ifrågasättas när de skiljer sig från normen. Det är därför jag står här idag, för att belysa de frågor som andra inte kan ta upp i rädslan att bli utfryst eller förlora jobbet.

Ingen diskriminering

Varesig en person diskrimineras pga ålder, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, kön, könsidentitet, sexuell läggning eller något annat så är detta ett misslyckande ifrån samhället, och detta skall vi motverka med alla medel. Varje människa är unik och det är något vi skall tillvarata, det är detta som gör oss till individer.

Föregångskommun och HBTQ-certifiering

Vi vill att Kungälv är föregångskommun när det gäller allas lika värde. Ett arbete mot våldsbejakande extremism som startade i Kungälv finns nu på nationell nivå. Kanske är det dags att Kungälv tar steget vidare och arbetar för att varje människa skall ha samma möjligheter att känna sig välkommen och inkluderad? Det skall vara en självklarhet att tolkar, gode män, hemtjänst, lärare och kommunens tjänstemän möter alla med samma respekt. Där en hbtq-certifiering behövs skall detta ges. Kungälv och dess anställda har idag gott rykte och vi skall göra detta rykte ännu bättre. Kungälv skall vara en föregångskommun som andra tar efter.

Minskade barngrupper och fria resor

Vi satsar nu i kommunen på höjda föreningsbidrag, något som vi hoppas skall göra fritiden med betydelsefull för många. Vi har satsat på fria resor för äldre, och satsar under kommande år på våra unga. Allt för att fler skall få möjlighet att röra sig inom kommunen och kunna besöka olika aktiviteter utanför skolan. Vi satsar även på minskade barngrupper, för att varje i barn är unikt och skall få chans och möjlighet att synas.
Men vi socialdemokrater kommer också att kräva att föreningar och andra verksamheter arbetar inkluderande för att kunna få ta del av ex föreningsbidragen.

Respekt för den enskilde

I grunden handlar det om respekt för den enskilde. Där varje individ får se och synas precis som de är, och på deras egna villkor. Där varje människa oavsett funktionsvariation har samma möjlighet till en aktiv fritid. Vi vet att där man aktivt arbetar för mångfald och öppenhet så ökar kreativiteten och tillväxten blir högre, vilket i sin tur ger fler arbetstillfällen.

Många utmaningar

Vi har många utmaningar inte minst när det gäller integration av våra nyanlända, inte minst när det gäller möjligheten att kunna leva, arbeta och bo i kommunen under hela livet.
Men jag vill också lyfta fram HBTQ som en eftersatt fråga. Att leva med, en från normen, avvikande sexuell läggning innebär idag, 2016, fortfarande att man blir särbehandlad eller diskriminerad. Detta vill vi ändra på. Jag utmanar därför varje förening inom socialdemokratin att skriva en motion eller ett uttalande inom HBTQ-området.

Varje individ är unik men allas människovärde är lika.

Tack!

 

Visningar: 311