Våra kandidater 2018-2022

Birgitta Jähnke, distributör, Kungälv
Birgitta Jähnke, distributör, Kungälv
Mitt intresse ligger i  dom sociala frågorna. Jag brinner för LSS och Habilitering i Kungälv som jag kommer jobba för att det fungerar mycket bättre än idag. Jag är också intresserad av dom facklig-politiska frågorna. Jag vill att det ska finnas jobb till alla och att dessa jobb skall vara trygga och med en lön som det går att leva på.
Erika Sjöblom, Undersköterska, Kareby
Erika Sjöblom, Undersköterska, Kareby
Se en förändring inom vård och omsorg och förskola/skola. Jag vill att det ska bli attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Att de som idag blir och är äldre ska kunna få sitt behov tillgodosett genom att ha personal som orkar att arbeta heltid. Att heltid blir en rättighet med möjlighet till deltid och att AVA anställningar försvinner. Det är en utmaning men jag vet att fler händer i vården är en stor del som gör att personalen orkar. Varenda klass i gymnasiet i vård o omsorg och barn o fritid ska vara fullsatta i Kungälv. Att elever känner sig sedda och trygga under sin skoltid. Fler kuratorer på skolorna som kan stötta eleverna i tidigt skede och förebygga psykisk ohälsa.
Mona-Britt Gillerstedt, Fd.Distriktssköterska, Kungälv
Mona-Britt Gillerstedt, Fd.Distriktssköterska, Kungälv
Jag vill att alla barn skall ha en betydelsefull fritid där plånboken inte skall vara ett hinder för att kunna utöva idrott eller spela ett instrument. Jag vill att det skall finnas fler händer i vården, dvs tillräckligt med personal för att kunna aktivera våra äldre. Jag vill stadsfästa de förbättringar som kommunen vidtagit för de äldre såsom exempelvis fria resor. Många äldre kommer nu ut mer vilket är bra för deraas hälsa och på lång sikt för samhällsekonomin.
Ingela Rossi, Fritidsledare, Kungälv
Ingela Rossi, Fritidsledare, Kungälv
Jag vill: Att kommunen skall fortsätta att satsa på barn och unga. Genom att ge dem möjligheter att deltaga i ett rikt och varierat förenings och kultur liv. Utöka kulturskolans utbud av aktiviteter. Att kommunen bygger fler idrottsanläggningar och motionsspår. Att vi skall kunna bygga hyresrätter till en kostnad som gör det möjligt även för de med  lägre inkomster att kunna bo där och ungdomar att kunna flytta hemifrån.
Ulrica Brogren, Lärare för yngre åldrar, Kungälv
Ulrica Brogren, Lärare för yngre åldrar, Kungälv
Jag är för en skola för alla. Det innebär att skolan skall anpassas efter eleven och inte att eleven skall anpassas efter skolan! Alla barn vill göra rätt bara vi ger förutsättningarna. Jag vill kämpa för ett fortsatt starkt LSS. Det innebär att man som barn skall få det stödet man behöver. Det innebär också att man som vårdnadshavare skall ha rätt till stöd så att man klarar av sitt vårnadskap på bästa möjliga sätt.
Johan Holmberg, Lärare, Harestad
Johan Holmberg, Lärare, Harestad
Utbildnings- och kulturfrågor har alltid varit ett starkt intresse hos mig.  Jag vill fortsätta arbetet för mindre barngrupper i förskolan. Jag vill arbeta för fortsatt höjda skolresultat i en skolmiljö där alla kan trivas och utvecklas. Fler elever ska klara gymnasieexamen. Jag vill ha en kulturgaranti för alla barn i skolan. Kulturskolans köer ska bort och verksamheten ska erbjuda ett bredare utbud. Jag vill se långsiktig utveckling av Kungälvs unika kulturarv, framförallt för Fästningsholmen med besökscentrum och för Marstrand.
Mats Frisell, Pensionär, Romelanda
Mats Frisell, Pensionär, Romelanda
Frågor som rör samhällsutveckling, ett samhälle anpassat till alla invånare. Ett samhälle där alla känner sig välkomna. Ett samhälle där alla har samma taxor, tex. för folk med funktions variationer som vill åka kollektivt. Ingen skall känna sig utestängda i ett Socialdemokratiskt samhälle.
Linda Åshamre, Lärare, Kungälv
Linda Åshamre, Lärare, Kungälv
Jag är en kvinna som idag arbetar både som lärare och politiker. Jag har under den senaste mandatperioden varit ordförande i sociala utskottet och ledamot i Kommunfullmäktige. Jag tycker om att resa, läsa och äta god mat. Jag reser gärna med familjen eller med vänner när tillfälle ges. När jag har några minuter över försöker jag ta mig till gymmet och träna. Jag tycker även om att gå promenader i skogen med min hund eller att åka ut till havet. Där kan jag njuta av vår vackra natur.
Kommunfullmäktigelistan 2018-2022
Kommunfullmäktigelistan 2018-2022
Våra kandidater, Kommunfullmäktige Kungälv 2018-2022 1 Miguel Odhner, Utbildningschef, Harestad 2 Erika Sjöblom, Undersköterska, Kareby  3 Assar Wixe, Studerande, Kungälv 4 Ingela Rossi, Fritidsledare, Kungälv 5 Johan Holmberg, Lärare, Harestad 6 Pia Gillerstedt,…
Riksdagslistan 2018-2022
Riksdagslistan 2018-2022
Våra kandidater från Kungälv, Sveriges Riksdag 2018-2022 1 Kenneth G Forslund, Riksdagsledamot, Kungälv 12 Ingela Rossi, Fritidsledare, Kungälv 18 Susanne Jönsson, Undersköterska, Kärna 19 Assar Wixe, Studerande, Kungälv 25 Jonas Andersson,…
Mona Haugland, S.t undersköterska, Kungälv
Mona Haugland, S.t undersköterska, Kungälv
Jag vill: Att företagen får fortsätta växa inom vår kommun. Att inflyttningen av arbetskraft fortsätter. Att alla ungdomar får en bra start i livet, med en trygg förskola, skola och fritid. Att äldre ska känna trygghet och erbjudas ökade aktiviteter, efter önskemål.
Pia Gillerstedt, Arkeologistuderande, Kungälv
Pia Gillerstedt, Arkeologistuderande, Kungälv
Jag brinner för kultur, miljö och turism. Krisberedskap och totalförsvar är områden jag värderar högt. Jag vill utveckla kommunens möjlighet att klara sig vid påfrestningar på samhället och det gäller från den enskilde medborgaren till strukturella ledningsnivåer.
Regionfullmäktigelistan 2018-2022
Regionfullmäktigelistan 2018-2022
Våra kandidater från Kungälv, Regionfullmäktige Västra Götaland 2018-2022 7 Linda Åshamre, Lärare, Kungälv 16 Fredrik Gullbrantz, Affärsbiträde, Ytterby  29 Pia Gillerstedt, Arkeologistuderande, Kungälv 34 Mats Frisell, Pensionär, Romelanda 44 Assar Wixe,…
Anders Lökholm, Glasmästare, Kärna
Anders Lökholm, Glasmästare, Kärna
Jag vill Arbeta med Vård och omsorgsfrågor!   Fortsätta arbetet med att utrota barnfattigdomen som utbreder sig överallt i hela Kungälvs kommun. Jag tror vidare att fattigdomen och speciellt barnfattigdomen utgör basen för att kriminaliteten och missbruket växer allt mer och dessutom breder ut sig. Jag vill därför stävja möjligheten i sin linda genom att ge alla bättre förutsättningar genom att stödja insatser i föreningslivet för jag har insett bredden av insatser som hela vårt lokal ideella föreningsliv utgör och där behövs det då vidare satsningar.  
Jonas Andersson, Ingenjör, Kungälv
Jonas Andersson, Ingenjör, Kungälv
För mig är den kommunala kärnverksamheten, alla dem som varje dag tar hand om våra barn och våra gamla, det viktigaste vi har i vårt samhälle. Jag vill som förtroendevald bidra till att denna får de bästa av förutsättningar. Jag vill se ett inkluderande Kungälv för alla, oavsett vår bakgrund och våra förutsättningar. Jag vill se omsorg och utbildning i kommunal regi som ser och möter varje människas behov. Jag vill att vi tar hand om den natur och den miljö som vi alla är en del av.
Lennart Martinsson, Kyrkogårdsarbetare, Romelanda
Lennart Martinsson, Kyrkogårdsarbetare, Romelanda
Jag värnar om trygghet. Trygghet från ett barns första stapplande steg och en kommunal barnomsorg med hög personaltäthet. En kommunal förskoleplats och en mjuk övergång till låg, mellanstadium och högstadium med kvalificerade lärare. En bra gymnasieutbildning för att trygga framtida jobb. En arbetsplats med kollektivavtal och arbetsmarknadsförsäkringar och en utbyggd äldreomsorg på gamla dar och vetskap om att mina barn ej skall ta hand om mig.
Cathrine Månsson, Tulltjänsteman, Ytterby
Cathrine Månsson, Tulltjänsteman, Ytterby
Jag vill att Kungälv ska vara en trygg kommun att bo i. Att kommuninvånare, näringsliv, organisationer och de brottsbekämpande myndigheterna ska hjälpas åt att förebygga och bekämpa brottslighet. Jag tror att om vi skapar samhörighet och delaktighet bland medborgare så kommer vi att lyckas och ingen kommer att känna utanförskap och därmed inte heller välja en brottslig bana som alternativ.
Camilla Haag, Undersköterska, Kungälv
Camilla Haag, Undersköterska, Kungälv
Jag vill Verka för att Kungälvs kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare, där våra medarbetare känner stor delaktighet och får vara med och bidra till verksamheternas utveckling. I Kungälv skall heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet.
Fredrik Schandorff, Föreståndare, Kungälv
Fredrik Schandorff, Föreståndare, Kungälv
Jag brinner för utbildningsfrågor. Det är viktigt att vi möjliggör för barn och vuxna att utvecklas under hela livet. Jag tror starkt på förebyggande socialt arbete. Kriminalitet, utanförskap, missbruk och de flesta sociala problem är jag övertygad om att vi kan förebygga genom att satsa tidigt på barnens utbildning. Det är inte bara ett sätt förbereda barnen för arbetslivet. Det är en utbildning till att bli en god samhällsmedborgare som bidrar till samhället och hjälper till att göra Sverige till en bättre plats att leva på.
Lars-Gunnar Andersson, fd Posttjänsteman, Kungälv
Lars-Gunnar Andersson, fd Posttjänsteman, Kungälv
Om mig Jag är Socialdemokrat och arbetar för ökad tillgänglighet i Kungälvs Kommun. Jag vill arbeta för att Det måste tillgänglighetanpassas överallt i kommunen. Allt från badplatser till Kungälv stad.…
Susanne Jönsson, Undersköterska, Kärna
Susanne Jönsson, Undersköterska, Kärna
Jag vill förbättra världen. Genom bättre vägar, Se till att människor kan bo både på landsbygden och i Stan. väl fungerande kollektivtrafik både på landsbygd och i tätort. Båtförbindelse mellan Tjörn kommun och Kungälvs kommun. Vi måste förbättra kollektivtrafiken för att minska på antalet bilar som kommer norrifrån
Assar Wixe, Studerande, Kungälv
Assar Wixe, Studerande, Kungälv
Jag vill kämpa för att förbättras ungas villkor i samhället. Det är fortfarande alldeles för svårt att få en bostad eller ett tryggt jobb. Vidare vill jag arbeta för ett Kungälv där alla får plats och har framtidstro.
Helén Byström, Barnskötare, Kungälv
Helén Byström, Barnskötare, Kungälv
Jag vill arbeta för att alla ska kunna bo, leva och arbeta tryggt i Kungälv. Jag vill att det ska finnas billiga bostäder, finnas tillgång till den service och trygghet som behövs och det ska vara sjysta villkor på våra arbetsplatser. Jag vill även att idrotten och kulturen ska få möjlighet att utvecklas.