Latest Past Evenemang

Öppet möte – För ett Levande Marstrand!

Digitalt möte/utsändning

På detta möte har du som medlem eller engagerad samhällsmedborgare möjlighet att komma med förslag på vad som behövs för att Marstrand ska leva och blomstra. Du kan också ställa frågor till Socialdemokraterna!

Medlemsmöte Kungälvsföreningen

Kungälvs Socialdemokratiska förening inbjuder till medlemsmöte öppet för alla medlemmar inom Kungälvs Arbetarekommun.

1 Maj – Välfärden först!

Digitalt möte/utsändning

Under pandemin har vårt land utsatts för otroliga prövningar men också visat på en fantastisk styrka. Personal i vård och omsorg har gjort enorma insatser, och befolkningen har visat på prov på uthållighet och solidaritet. Nu när vi snart är igenom pandemin måste Sverige framåt.