Säkerhetspolitisk dialog för medlemmar i Socialdemokraterna Göteborgsområdet

Den 24 februari inledde Ryssland ett fullskaligt anfallskrig på det suveräna Ukraina. Det är nu tydligt att den period av fred och stabilitet mellan stater som präglat Europa sedan det kalla krigets slut nu är över. Rysslands krig bryter mot folkrätten och är ett angrepp mot hela den europeiska säkerhetsordningen. Vi befinner oss i ett nytt säkerhetspolitiskt läge som är oförutsägbart och riskfyllt för Sverige och vårt närområde.

Läs mer