Välkommen till Socialdemokraternas medlemsmöte

Haleh Lindqvist är kommundirektör i Kungälvs kommun. Hon är kommunens högsta tjänsteman och chef över hela förvaltningen. Kommundirektören har ett övergripande ansvar att samordna förvaltningens arbete och kommunägda bolag. Fråga om budget 2020 och framtidsutmaningar

Läs mer