Din röst är viktig

Valet är avgörande för om vi ska få en socialdemokratisk regering som vill genomföra förbättringar för oss löntagare, eller om vi skall få en regering som vill försämra det för oss. En regering som lyssnar på våra fackförbund och inser vilka utmaningar vi har i vår vardag som löntagare i Sverige

Karensavdraget

Regeringen lämnade för ett par veckor sedan ett positivt besked på att man vill göra en miljardsatsning på att förändra karensavdraget och öka rättvisan för de av oss som inte kan arbeta hemifrån. För de allra flesta som arbetar inom LO kollektivets avtalsområde är detta ett besked som gagnar oss. Regeringen har lyssnat på våra fackförbund, till skillnad mot allianspartierna. Alliansen vill om de kommer till makten efter söndag öka antalet karensdagar, det skulle straffa oss som har arbete där man inte kan arbeta hemifrån än mer

Förstärkningen av a-kassan

Under pandemin införde regeringen en tillfällig förstärkning av a-kassan, som innebar att fler löntagare kunde få ut 80% av lönen om man skulle bli arbetslös. Denna förstärkning vill nu regeringen permanenta under nästa mandatperiod. Socialdemokraterna vill att a-kassan fortsatt ska administreras av fackförbunden, inte att den ska förstatligas. Återinförande av avdragsrätten för fackföreningsavgiften är ytterligare något som socialdemokraterna vill och de ser också att vi behöver bli fler som är med i a-kassan.

Arbetsmiljön är viktig

I min vardag som undersköterska vet jag hur pressade situationerna är många gånger för både mig själv och mina kollegor runt om i kommunen. Jag får också till mig hur det ser ut i andra verksamheter utanför kommunal regi. Vi ska springa mer och utföra mer arbete i en redan slimmad organisation. Vi behöver få fler kollegor, få tid för återhämtning, hållbara scheman och vår arbetsmiljö måste prioriteras. En bra arbetsmiljö där ingen skadas eller blir sjuk av sitt arbete måste lyftas upp på agendan av alla parter. Inom många privata verksamheter har man regionala skyddsombud och socialdemokraterna vill öka tillträdesrätten för dem, något som flera partier i riksdagen röstade ner. Partierna på den högra sidan vill istället minska skyddsombudens möjlighet att utföra sitt arbete och det skulle vara oerhört negativt för många av mina privatanställda kollegor och andra yrkesgrupper inom LO familjen.

Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre
Rösta på Socialdemokraterna den 11 september

Camilla Haag
Ordförande Socialdemokraterna i Kungälv

 

Camilla Haag