Valet handlar om värderingar

Jesper Eneroth, 27 år från Kungälv, Projektledare
Kandidat #4, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Läs mer

Fossilfritt Kungälv

Jonas Andersson, 45 år från Kungälv, Ingenjör, Kandidat #6, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Läs mer

För en tryggare äldreomsorg i Kungälv

Michael Hennler, 46 år från Kungälv, Undersköterska, Kandidat #36, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Läs mer

En tryggare äldreomsorg för alla

Pia Gillerstedt, 45 år från Kungälv, Svetsare, Kandidat #7, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Läs mer

För ett modernt och tryggt Kungälv

Miguel Odhner, 54 år från Harestad, Kungälv, Kommunstyrelsens ordförande, Kandidat #2, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Läs mer

Inga vinster i välfärden

Camilla Haag, 52 år från Kungälv, Undersköterska, Kandidat #1, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Läs mer

Mer idrott i skolan

Peter Gustafsson, 50 år från Ytterby, Materialhanterare, Kandidat #34, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Läs mer